TPC Leadership verdiept zich in het onderwerp werknemersbetrokkenheid. In deze mini-blogserie onderzoekt TPC Leadership associate Joe Aston waarom het essentieel is dat organisaties prioriteit geven aan purpose, hoe je het inzet als hulpmiddel om werknemers op een lijn te krijgen en om de verborgen capaciteit en energie van de organisatie en zijn leiders te benutten.

In deze blog bespreekt Joe waarom het zo belangrijk is voor organisaties om aandacht aan ‘purpose’ te besteden en met welke uitdagingen je te maken krijgt.

Het wordt steeds duidelijker dat purpose belangrijker wordt voor belanghebbenden binnen en buiten een organisatie. Zo zien we onder investeerders een groeiende behoefte aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke doelen die echt en tastbaar zijn. Dit betekent verandering in het bestuur en management van een organisatie.

In een onderzoek van Morgan Stanley onder 120 institutionele beleggers werd geconcludeerd dat 70% van de ondervraagden duurzame beleggingscriteria integreerde in hun besluitvorming en dat 14% er actief over nadacht. Beleggers weten dat organisaties die rekening houden met milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) over het algemeen beter presteren op de lange termijn.

Bovendien heeft TPC Leadership gezien hoe het ‘echt’ maken van het organisatiedoel de betrokkenheid en prestaties van werknemers stimuleert en dat het bovendien helpt bij het aantrekken en behouden van talent. Uit een onderzoek van Deloitte in 2021 bleek dat 44% van de millenials en 49% van generatie Z hun hun werkgever en het soort werk hadden gekozen op basis van hun persoonlijke ethiek.

Om purpose ‘echt’ te maken voor alle werknemers, is het van belang dat alle niveaus worden betrokken bij het proces van herontdekking en herdefiniëring van het doel. Op die manier kunnen mensen zinvolle en tastbare verbindingen maken met hun eigen teams en werk. Dit betekent op teamniveau het ondersteunen van de definitie van het doel en de inzet. Wanneer purpose en waarden op deze manier op alle niveaus worden gedefinieerd en ‘verbonden’, kunnen grenzen bepaald worden. Daardoor zijn werknemers in staat initiatief te nemen en flexibel te innoveren op een afgestemde en wederzijds verantwoordelijke manier. In tegenstelling tot top-down planning en controle, voedt deze benadering van afstemming en verantwoording de intrinsieke motivatie.

Purpose is van vitaal belang, maar het is een uitdaging om het duidelijk te krijgen
Hieronder worden vier belangrijke redenen beschreven waarom sommige organisaties het moeilijk vinden om een doel ‘echt’ te maken en hun medewerkers erbij te betrekken en te verbinden.

  1. Er is vaak een spanning tussen het doel en de druk van investeerders

Joe noemt als voorbeeld de uitdaging binnen de energiesector, waar de grote olie- en gasmaatschappijen, ondanks hun doel en ambities om de ‘energietransitie’ te ondersteunen, slechts 5% van hun wereldwijde kapitaaluitgaven investeren in ‘schone energie’ volgens de IEA. Onderzoek van de Financial Reporting Council meldt dat investeerders steeds geïnteresseerder zijn in hoe organisaties hun vastgestelde doel vervullen, investeren voor succes op de lange termijn en omgaan met de impact van belanghebbenden. Desondanks maken energiebedrijven zich vaak zorgen dat als ze kapitaal te snel heralloceren naar alternatieve vormen van energie, dit het rendement en het vertrouwen van aandeelhouders op korte termijn zo sterk zal aantasten dat ze minder toegang hebben tot kapitaal en daardoor hun vermogen verliezen om krachtige aanjagers van transformatie te zijn.

  1. Grote inspanning en eigenaarschap zijn vereist

Leiders hebben veel energie nodig om het evenwicht te bewaren tussen het duurzaam runnen van de organisatie en het waarborgen van de cashflow en tegelijkertijd te investeren in de transformatie van de organisatie, zodat deze in toenemende mate aan haar doel kan voldoen. Om purpose ‘echt’ te maken, moeten leiders vaak prioriteit geven aan verandering brengen en nieuw leiderschapsgedrag aannemen. Beide vereisen persoonlijke opofferingen. Prioritering die nodig is om ambities realiseren die een doel ‘echt’ maken, betekent vaak het afwijzen van lucratieve kortetermijnkansen die niet op elkaar aansluiten. Het betekent ook dat leiders vaak meer macht en status moeten delen of delegeren om verandering effectief over organisatiegrenzen heen te mobiliseren.

  1. Een fundamentele verandering kan nodig zijn

Om een doel echt te maken, moeten leiders realistisch zijn en inzien dat sommige elementen van de strategie, investeringen of organisatorisch leiderschap niet in overeenstemming zijn met de waarden of het doel. In professional services worden leiders bijvoorbeeld vaak gepromoveerd tot partnerniveau op basis van verkoopprestaties; dit kan het ‘echt’ maken van purpose ondermijnen wanneer deze leiders de waarden en het doel niet op zinvolle wijze belichamen of ondersteunen.

Alle leiders hebben baat bij ondersteuning bij het leiden van verandering en sommige leiders moeten mogelijk overstappen naar een rol die beter is afgestemd op hun sterke punten en capaciteiten. Dit kan betekenen dat toppresteerders financieel beloond worden in plaats van met formele leiderschapsverantwoordelijkheid. Sommige leiders hebben misschien zelfs ondersteuning nodig bij het verlaten van de organisatie wanneer waarden niet op één lijn liggen.

  1. Vaardigheden nodig waar veel leiders in moeten groeien met hulp

Joe merkt uit ervaring bij TPCL op dat veel leiders het bewustzijn en de vaardigheden voor een effectieve dialoog met werknemers en belanghebbenden missen. Ditis nodig om het doel waar te maken. Vakkundig gefaciliteerde gesprekken zijn nodig om het personeel te betrekken bij de persoonlijke waarden, om zich gesterkt te voelen bij het realiseren van de ambities en om belemmeringen voor verandering aan de oppervlakte te brengen, zodat deze kunnen worden aangepakt. Vakkundig leiderschap is nodig om ruimte te creëren voor autonomie, innovatie en creativiteit ten dienste van het doel en het ondersteunen van ambities, terwijl mensen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en daar waar werk of gedrag niet op elkaar aansluiten.

Het realiseren van een doel zal altijd verandering met zich meebrengen, en leiders zullen altijd moeten groeien.

Als je meer wilt weten over hoe TPC Leadership jouw organisatie kan ondersteunen bij het succesvol en duurzaam betrekken van je werknemers en belanghebbenden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of schrijf je in op onze mailinglijst om op de hoogte te blijven van ons nieuws.