In de afgelopen decennia dwong de opkomst van nieuwe technologieën organisaties om te vernieuwen en innoveren. Creativiteit was een essentieel onderdeel voor een overtuigende waardepropositie voor klanten, medewerkers en verschillende gebruikersgroepen. Het is ook cruciaal geweest bij het benutten van differentiatie en het werken aan meer doelgerichte organisaties.

Neel Arya, expert in digitale transformatie, duurzaamheid en creatieve uitdagingen, vertelt: “Creativiteit is noodzakelijk in termen van digitale innovatie en hoe we waterverbruik verminderen, uitstoot verlagen en hoe we duurzamere manieren van werken creëren – de werkelijke tijdgeest van vandaag.”

In dit nieuwste blog, gericht op het ondersteunen van de professional services-industrie, onderzoekt Ayra hoe het faciliteren van creativiteit een uitdaging kan zijn in een virtuele omgeving waar teamvergaderingen vaak als louter rapportagevehikel dienen.

Hoe breng je creativiteit naar een virtuele omgeving?
“Je creatief uiten moet een bewuste keuze zijn en daarvoor is een omgeving nodig die creativiteit stimuleert”, legt Neel uit. “Intrinsiek creatieve mensen – artiesten, muzikanten – hebben een proces dat vaak ongelooflijk gestructureerd en geordend is.”

Overweeg eerst de menselijke kant van dat proces. Het is essentieel dat je een virtuele ruimte creëert waarin mensen risico’s kunnen nemen, want, zoals Neel uitlegt, creativiteit gaat uiteindelijk over een sprong in het onbekende.

Definieer vervolgens een leidende vraag of een probleem dat opgelost moet worden. Wees duidelijk over de context: waarom is het belangrijk, wat kan er gebeuren als het niet wordt opgelost – en ontrafel waar je naar streeft. Dat kan een nieuwe structuur, sjabloon of systeem zijn. Breng het virtuele team bij elkaar, nodig ze uit om vragen te beantwoorden, ideeën te verkennen en moedig ze aan om mede-eigenaar te worden van de leidende vraag.

Praktische technieken
Neel stelt voor om het concept van de verwante werelden te gebruiken om het creativiteitsproces te ondersteunen. “Kijk naar andere creatieve werelden – improvisatiejazz of comedy bijvoorbeeld – en zie wat hiervan in jouw wereld van toepassing is. Het brein heeft de neiging vast te komen te zitten in een gedachtestroom wanneer bestaande neurale verbindingen het denkproces langs platgetreden paden voeren. Maar wat we willen is dat mensen in verschillende perspectieven duiken.”

Dit proces kan plaatsvinden buiten de virtuele omgeving. Het is de taak van de teamleider om het team weer bij elkaar te brengen om het denken te consolideren met behulp van geschikte digitale tools zoals Mural of Miro.

Neel legt uit dat virtuele omgevingen onze menselijkheid kunnen verminderen. Dat kan worden ondervangen door afwijkend denken buiten de virtuele arena toe te staan, maar creativiteit komt pas echt naar boven wanneer teams weer bij elkaar worden gebracht voor constructieve discussies en kritiek leveren. “Het is deze aanpak die een verzameling slechte ideeën verandert in succesvolle creatieve ideeën”, zegt Neel. “Kritiek is fundamenteel voor het creatieve proces.”

De sleutel is om te focussen op het creëren van een menselijke, veilige ruimte waar teams ideeën verkennen en kritiek vragen en ontvangen binnen gestructureerde fasen.

Jouw wekelijkse uitdaging

  1. Stel een lijst op met problemen waarmee je wilt dat jouw team creatief aan de slag gaat en wie ze oplost.
  2. Verfijn de lijst, selecteer er een of twee en maak een briefing voor je team
  3. De briefing moet het volgende bevatten:
  • De context
  • Wat is de uitdaging?
  • Wat is het resultaat?
  1. Laat je team hun creatieve spieren opwarmen en de gebruikelijke denkstromen doorbreken. Vraag ze bijvoorbeeld om uit eten te gaan en laat de bediening hun maaltijd kiezen.
  2. Nodig “ja maar”-denken uit. Dit is fundamenteel voor het creatieve proces.

Op zoek naar creativiteit in jouw virtuele teams? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij jou hiermee kunnen helpen.