Wil je een leider zijn met ruimte voor creativiteit, dan moet je er zeker van zijn dat je team verantwoordelijkheid neemt en autonoom kan functioneren.

In deze vijfde blog van onze professional services-serie over virtueel werken, legt oprichter Charles Brook uit dat het aanpakken van het probleem van buy-in tussen teams helpt om hun volledige potentieel te benutten: “Vooraf tijd investeren in buy-in, commitment en verantwoordelijkheid, betaalt zich later uit.”

“Het is de taak van teamleiders om het beste uit hun mensen te halen”, voegt TPC Leadership associate Peter Wall toe. “Mijn ervaring met het leiden van teams is dat hoe minder je op microdetail managet, hoe creatiever mensen worden en zelfstandig problemen oplossen.”

Hoe weet je of je buy-in hebt?
“Ik heb een paar lakmoesproeven”, vertelt Peter. “Het eenvoudigste is om te kijken wat er gebeurt als de teamleider niet beschikbaar is voor een teamvergadering. Als het team de vergadering annuleert, is dat een teken dat het zich niet verantwoordelijk voelt.”

De tweede test van Peter is de mate waarin mensen bereid zijn om het op een constructieve manier publiekelijk oneens te zijn. “Harmonieuze interacties kunnen vaak een masker zijn voor het echte gesprek”, legt hij uit. “Het is verleidelijk om de spanning te spreiden, maar dit kan averechts werken. Om echte afstemming te krijgen, moet je erkennen dat het normaal is dat mensen het soms oneens zijn en dat het oké is om dergelijke gesprekken te voeren.”

Een manier om de mate van afstemming in een virtuele vergaderomgeving te beoordelen, is door mensen uit te nodigen om pictogrammen te gebruiken om hun positie te illustreren. “Het is beter om te weten of mensen er niet meegaan”, zegt Charles. “Door obstakels voor buy-in te identificeren en bespreken ontvang je feedback en ontstaat creativiteit.”

Principes vaststellen
Gespannen situaties kunnen moeilijk zijn om mee om te gaan, dus zorg voor een goedgekeurd proces voor wat er gebeurt als teamleden het niet allemaal met elkaar eens zijn. Dit kan net zo eenvoudig zijn als een stem, of zoals Peter suggereert, door te vragen: “Als je het er niet mee eens bent, kun je ermee leven?” en zo niet: “Wat is ervoor nodig om ermee te kunnen leven?” Deze aanpak leidt niet altijd tot overeenstemming, maar het zorgt ervoor dat alle partijen gehoord worden, en dat helpt om buy-in te krijgen.

Zorg ervoor dat je een robuust actielogboek hebt. Hierin staat precies wat er is afgesproken, wie daarvoor verantwoordelijk is, de termijn en hoe het eindproduct eruit moet zien. “Tijd vrijmaken voor evaluatie en het overeenkomen van een routekaart om stappen te zetten”, legt Charles uit, “zal ook helpen om eigenaarschap en verantwoordelijkheid op te bouwen.”

Houd constructieve gesprekken binnen de vergadering
Succesvolle teams voeren dynamische, open discussies tijdens hun vergaderingen. In teams die niet zo goed werken, kan het gesprek buiten de vergaderruimte terechtkomen en contraproductief worden.

“Conversaties constructief houden en binnen de vergadering houden, zou een van je uitgangspunten moeten zijn”, vindt Peter. Om dat te doen, moet je vertrouwen en verbinding opbouwen, want dan ontstaan ​​eerlijke gesprekken. “Stap af van de intimiderende gedachte van conflict en herformuleer de boodschap om te benadrukken dat het oké is om het oneens te zijn en andere ideeën te onderzoeken”, legt Peter uit. “Het is de taak van de teamleider om dat te modelleren.”

Jouw wekelijkse uitdaging

  • Ga deze week in bijeenkomsten actief op zoek naar signalen die aangeven dat mensen het niet eens zijn met beslissingen en oefen ermee om hier op een constructieve manier aandacht aan te besteden.
  • Controleer de buy-in, b.v. vraag mensen om op een schaal van 1-10 te zeggen hoe toegewijd ze zijn aan een idee of besluit of vraag hen om een ​​paar woorden te zeggen over hoe ze zich voelen.
  • Stel, zodra overeenstemming is bereikt, de aanvullende vragen, d.w.z. welke uitdagingen kunnen we tegenkomen en hoe kunnen we deze aanpakken?
  • Maak een beslissingslogboek.

Wil je het beste uit je teams halen? Neem contact met ons op om te zien hoe wij jou kunnen helpen.