Hoe we werken met onze klanten

Ons kader om ontwikkeling van uw strategie, mensen en organisatie mogelijk te maken

Onze Aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op 4 verschillende elementen die van toepassing zijn op al ons werk:

1. Agile samenwerkingsverbanden met interne en externe experts

Gebruik maken van de snelle ontwikkelingen in de wereld

De wereld ontwikkelt zich snel en technologie verandert de manier waarop onze klanten en wijzelf handelen.

Hoewel wij - als een wereldwijde winkel voor leiderschapsadvies - de leiding willen hebben over al onze klantcontracten, weten we ook dat we niet de gehele leiderschaps-waardeketen op ons kunnen nemen, van het maken tot het uitvoeren van de visie.

We staan daarom open voor iedere vorm van samenwerking met derden die onze waarden delen en die onze set vaardigheden kunnen aanvullen om ons gestelde doel te behalen: een betere wereld maken door leiders te ontwikkelen die leiden met zingeving zonder dat ze zeker zijn van de uiteindelijke bestemming.

We denken in de lange termijn, maar beogen te werken in wendbare samenwerkingen, waarbij we sprints en projecten als vorm hanteren. We worden uiteindelijk beoordeeld op basis van de kwaliteit van wat we leveren – dat is immers het fundament onder langdurige klantrelaties.

Om dat doel te behalen werken we binnen TPC ook met een “beste adviseur voor de klus”-aanpak. Het thuisland van de adviseur is niet het belangrijkste criterium. De volgende 3 criteria zijn in plaats daarvan voor ons van doorslaggevend belang:

Inhoud - hebben mijn team en ik de vaardigheden om aan de verwachtingen van de klant te voldoen of deze zelfs te overtreffen?

Cultuur - passen mijn team en ik in de cultuur van de klant?

Continuïteit - kan en wil ik op de langere termijn in de klantrelatie investeren?

2. Mede-ontwerpen en mede-experimenteren
3. Zorgen voor duurzame, op maat gemaakte ecosystemen
4. Medeverantwoordelijkheid voor succes

Ons Kader

Onze oplossingen zijn gebaseerd op 3 belangrijke zuilen, die klanten ondersteunen bij het vormen en uitvoeren van hun visie:

Strategie:

Werken met onze klanten aan een visionaire en strategische mentaliteit

Organisatie:

Een cultuur ontwikkelen voor succes en het vergroten van de vaardigheden van een organisatie

Mensen:

Leiders in staat stellen om zich te ontwikkelen  en vaardigheden eigen te maken om anderen te leiden

NE How we work model

Onze kaders vertalen naar onze diensten

Hoewel we onze diensten opbouwen rond een aantal kerngebieden, is ons belangrijkste doel om  samen te werken aan een oplossing die voldoet aan uw specifieke behoeften en doelen.

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3