Teamleiderschap

Haal het beste uit uw teams

Of teams meer bereiken dan alleen het behalen van hun directe taken, of dat ze ook resultaten boeken op de langere termijn, is afhankelijk van de mate waarop het teamleiderschap wordt ingevuld. Om dit te kunnen bereiken moeten we de bredere strategische visie van de organisatie begrijpen, en hoe deze verband houdt met de dagelijkse taken, om vervolgens te kijken hoe we teams kunnen ondersteunen om zo goed mogelijk te presteren.

We zullen met u samenwerken om een programma te creëren dat geschikt is voor de behoeften van uw organisatie. Als er nog onderwerpen zijn die u graag onder de knie wilt krijgen die niet hieronder vermeld staan, bespreken we ze graag met u om ze mee te nemen in het ontwerp van uw programma.

Onze oplossingen voor teamleiderschap

Engaging the organisation

Zorg dat uw organisatie betrokken wordt en blijft

Veel bedrijven meten de betrokkenheid van hun personeel. Wij helpen leiders om dit niet als een kwestie van 'afvinken', maar als  een kracht voor transformatie in te zetten. Samen bespreken we hoe u vat krijgt voor uw organisatie en hoe u een duurzame leiderschapscultuur opbouwt waarin uw teams floreren.

Action Learning

Actieleren

Actieleren ondersteunt een gezamenlijk leerproces vanuit echte business cases, in een veilige en inspirerende omgeving. Het genereert ideeën en koestert een gevoel van ondersteuning om situaties vooruit te helpen, waarbij de werkwijzen worden afgestemd met uw organisatie. Wij leren deelnemers een werkvormen aan om 'moeilijke' onderwerpen in de toekomst te bespreken.

Leading Virtual Teams

Virtueel teamleiderschap

Nu dat de wereld overgaat op werken op afstand moeten we leren hoe we sterk presterende virtuele teams kunnen maken. We behandelen de manier waarop we virtuele teams leiding kunnen geven en kunnen inspireren, hoe we structuren kunnen opbouwen om hen te ondersteunen en hoe we effectieve werkwijzen kunnen opzetten.

Leading Diverse Teams

Leiding geven aan diverse teams

Naarmate organisaties steeds meer wereldwijd verbonden worden, helpen wij leiders navigeren door de complicaties van het leiding geven aan diverse teams in verschillende regio’s en culturen. Teamleiderschap op een wijze waardoor inclusiviteit wordt bevorderd, zodat werknemers zichzelf kunnen zijn.

Leading Agile Teams

Leiding geven aan agile teams

Wij verkennen hoe we een platform van verbonden teams kunnen aansturen, met gedelegeerd leiderschap en gedelegeerde besluitvorming. Leiderschap in dit scenario draait niet meer alleen om de hiërarchische verdeling van verantwoordelijkheid en verslaglegging. Het draait om het bieden van de juiste mate van ondersteuning en 'voeding' aan ieder onderdeel van de organisatie. Wij werken met u samen om een platform op te bouwen van culturele ambassadeurs, sociale ankers, praktijkgerichte gemeenschappen en kenniscentra.

Managing Crisis

Leiden door crisis

Een crisis beheren begint al wanneer er nog geen crisis is - wij helpen leiders de vroegtijdige waarschuwingssignalen herkennen die bijna altijd aan een crisis voorafgaan. Leiders zullen het belang van persoonlijk karakter, een bedrijfscultuur, het inzetten van een organisatie-ecosysteem en het leren van voorgaande ervaringen (zoals bijv. de COVID-19-pandemie) leren inzien.

Building and Leading an Effective Team

Een effectief team opbouwen en leiden

Leer hoe u een sterk presterend team kunt opbouwen dat bouwt op de sterktes van ieder teamlid, waarbij u gedragingen met elkaar afstemt en iedereen in staat stelt om naar hetzelfde doel te werken. We verkennen hoe uw team eruit moet zien om uw organisatie en zijn doel te ondersteunen.

Inclusive Leadership

Inclusief leiderschap

Inclusie gaat over gedrag. Iedereen worstelt met vooroordelen die hun overtuigingen en gedragingen beïnvloeden - maar deze kunnen afgezwakt  worden. Door inclusief leiderschap, bewustzijnsworkshops of het herontwerpen van belangrijke besluitvormingsprocessen, werken we met u samen om de juiste gedragingen mogelijk te maken.

TPCL-icon-24

Leiderschap op basis van sterktes

Leiders die een benadering op basis van sterktes hanteren, besteden aandacht aan wat al goed werkt. Zij waarderen de impact van deze sterktes en verkennen mogelijkheden om deze ook elders in te zetten. Mensen die hun sterktes goed gebruiken hebben drie keer zoveel kans op een goede levenskwaliteit en zijn zes keer zo vaak meer betrokken bij hun werk dan anderen. Gemiddeld zijn zij 7,8% productiever en hun organisaties zijn 8,9% winstgevender.

Internal Coach Development

Interne coachontwikkeling

Onze coachtrainingsprogramma's zijn geaccrediteerd met ICF, EMCC en ILM, en zijn ideaal voor leiders, teams en organisaties die zoeken naar een coaching benadering voor leiderschap.

Kom meer te weten over onze programma's

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3