Persoonlijk Leiderschap

Ontwikkel zelfbewustzijn en vaardigheden om uzelf als leider sturing te geven

Leiders die hun waarden en leidende beginselen kennen, die hun waarden omzetten tot handelingen in al hun werkzaamheden, die in contact blijven met de betekenis van het dagelijks werk en hun hogere gevoel van zingeving, kunnen dit alleen doen omdat ze zelfbewust zijn     .

Leiders kunnen betere versies van zichzelf worden door een begrip te ontwikkelen van hun voorkeuren, vooroordelen en werkwijzen - en hun potentiële impact op anderen. We toetsen
het vermogen van leiders om zichzelf te controleren en zichzelf sturing te geven, om overbodige gedragspatronen te ontleren en nieuwe, effectievere gedragspatronen te omarmen.

We zullen met u samenwerken om een programma te creëren voor persoonlijke leiderschapsontwikkeling dat geschikt is voor de behoeften van uw organisatie. Als er nog onderwerpen zijn die u graag onder de knie wilt krijgen die niet hieronder vermeld staan, bespreken we ze graag met u om ze mee te nemen in het ontwerp van uw programma.

Onze oplossingen voor de Ontwikkeling van Persoonlijk Leiderschap

Self-awareness

Ontwikkel zelfbewustzijn

Leiderschap komt van binnen en zelfbewustzijn kan het proces een vliegende start geven. Door middel van een welbewust onderzoek helpen we leiders hun gevoel van identiteit te vormen, hun gevoel van betekenis te versterken en hun ongebruikte middelen en krachten te ontdekken. Naarmate hun waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag beter met elkaar worden afgestemd, ervaren leiders een vergrote emotionele intelligentie, veerkrachtig en het vermogen om effectief te kunnen werken onder druk.

Resilience

Bouw veerkrachtigheid op

Veerkracht is het vermogen om mentaal of emotioneel om te kunnen gaan met een crisis of snel terug te kunnen keren naar de toestand zoals hij was vóór de crisis. Onder het oppervlak, gebruiken leiders mentale processen en gedragingen die persoonlijke kwaliteiten aanmoedigen en die henzelf beschermen tegen de potentiële negatieve effecten van stressfactoren. In deze crisismomenten is het van het uiterste belang om niet alleen om te kunnen gaan met wat er gebeurt buiten onszelf, maar ook met wat er gebeurt binnen onszelf, en dat we met een innerlijk bewustzijn reageren op iedereen om ons heen.

Engaging the organisation

Zorg dat uw organisatie betrokken wordt en blijft

Veel bedrijven meten de betrokkenheid van hun personeel. Wij helpen leiders om dit niet als een kwestie van 'afvinken', maar als  een kracht voor transformatie in te zetten. Samen bespreken we hoe u vat krijgt op uw organisatie en hoe u een duurzame leiderschapscultuur opbouwt waarin uw teams floreren.

Action Learning

Actieleren

Actieleren ondersteunt een gezamenlijk leerproces vanuit echte business cases, in een veilige en inspirerende omgeving. Het genereert ideeën en koestert een gevoel van ondersteuning om situaties vooruit te helpen, waarbij de werkwijzen worden afgestemd met uw organisatie. Wij leren deelnemers een werkvormen aan om 'moeilijke' onderwerpen in de toekomst te bespreken.

Leading with Meaning & Purpose

Leiden met betekenis en zingeving

Wanneer leiders in harmonie zijn met hun gevoel van zingeving en zien hoe ze bijdragen aan iets dat groter is dan henzelf, leveren ze vaak betere prestaties en zijn ze meer toegewijd. We werken met u samen om de kennis, vaardigheden en mentaliteit te ontwikkelen om een dieper gevoel van zingeving op te wekken, en voor meer betekenis op de werkplek te zorgen.

Leading through Change

Leiden door verandering

Wij bouwen voort op een traditie van bestaande werkwijzen voor veranderingsmanagement, en ondersteunen leiders om de kennis, vaardigheden en mentaliteit te ontwikkelen om op productieve wijze veranderingen te sturen en leiden.

Managing Crisis

Leiden door crisis

Een crisis beheren begint al wanneer er nog geen crisis is - wij helpen leiders de vroegtijdige waarschuwingssignalen herkennen die bijna altijd aan een crisis voorafgaan. Leiders zullen het belang van persoonlijk karakter, een bedrijfscultuur, het inzetten van een organisatie-ecosysteem en het leren van voorgaande ervaringen (zoals bijv. de COVID-19-pandemie) leren inzien.

Leading Agile Teams

Inclusief leiderschap

Inclusie gaat over gedrag. Iedereen worstelt met vooroordelen die hun overtuigingen en gedragingen beïnvloeden - maar deze kunnen afgezwakt worden. Door inclusief leiderschap, bewustzijnsworkshops of het herontwerpen van belangrijke besluitvormingsprocessen, werken we met u samen om de juiste gedragingen mogelijk te maken.

TPCL-icon-99

Leiderschap op basis van sterktes

Leiders die een benadering op basis van sterktes hanteren, besteden aandacht aan wat al goed werkt. Zij waarderen de impact van deze sterktes en verkennen mogelijkheden om deze ook elders in te zetten. Mensen die hun sterktes goed gebruiken hebben drie keer zoveel kans op een goede levenskwaliteit en zijn zes keer zo vaak meer betrokken bij hun werk dan anderen. Gemiddeld zijn zij 7,8% productiever en hun organisaties zijn 8,9% winstgevender.

Use coaching skills

Gebruik coachingvaardigheden

Het gebruik van coachingvaardigheden in alledaags leiderschap stelt leiders en hun teams in staat om optimaal te werken en het potentieel in iedereen te ontsluiten voor maximale resultaten.

Internal Coach Development

Interne coachontwikkeling

Onze coachtrainingsprogramma's zijn geaccrediteerd met ICF, EMCC en ILM, en zijn ideaal voor leiders, teams en organisaties die zoeken naar een coachende benadering voor leiderschap.

Kom meer te weten over onze programma's

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3