Organisatieleiderschap

Leid uw organisatie richting een gezamenlijk doel

Onze systemen hebben de kracht om de dagelijkse bedrijfsvoering te laten voelen als slechts een simpele activiteit, óf als het realiseren van een betekenisvolle voortgang. Goed organisatieleiderschap stelt ons in staat om een breder, voller perspectief aan te nemen dat wordt onderbouwd door een holistisch begrip van een organisatie en zijn mensen.

Organisatieleiderschap herkent de impact van complexe, onderling afhankelijke systemen, en begrijpt dat de antwoorden liggen in de manier waarop deze systemen met elkaar verband houden en samenwerken.

We zullen met u samenwerken om een programma te creëren dat geschikt is voor uw organisatiebehoeften. Als er nog onderwerpen zijn die u graag onder de knie wilt krijgen die niet hieronder vermeld staan, bespreken we ze graag met u om ze mee te nemen in het ontwerp van uw programma.

Onze oplossingen voor organisatieleiderschap

Strategy Development

Ontwikkel uw strategie

Wij brengen het belang van strategie in kaart, evenals de plek die deze heeft naast uw visie, missie en plannen, en de manier waarop het uw organisatie zal helpen de gestelde doelen te realiseren. Wij verkennen hoe u anderen kunt betrekken bij zowel de ontwikkeling als de implementatie van de strategie, zodat ze zich betrokken en gemotiveerd voelen.

Strategy Articulation

Formuleer uw strategie

Wij werken met u samen aan de technieken om de strategie in te voeren in de gehele organisatie, zodat ieder team en iedere leider kan zien welke rol zij daartoe vervullen- en hoe ze hun ideeën kunnen omzetten in acties.

TPCL-icon-124

Ontdek het doel van uw organisatie

Het doel van uw organisatie is de drijfveer die de organisatie beweegt en stuurt naar een waargenomen doel. U kunt het niet uitvinden. Het komt voort uit de oprichters en opvolgers van uw organisatie, uw ongeschreven cultuur en besluitvormingsprocessen. Wij helpen u het doel van uw organisatie te formuleren en het te gebruiken als leidend beginsel op alle niveaus van de organisatie.

Organisational Design

Analyseer uw organisatieontwerp

Organisatie- en eiderschapsstructuren, processen en KPI's versterken veel te vaak niet functionele gedragingen. Alhoewel ze zijn ontworpen om efficiëntie te vergroten, risico's te verkleinen of een strategische koers te ondersteunen, kunnen ze ongewenste bijwerkingen hebben. Wij werken met u samen om deze gevolgen van dit gedrag te ontdekken en om een nieuw organisatieontwerp te bedenken om de juiste mentaliteit te ondersteunen.

Engaging the organisation

Zorg dat uw organisatie betrokken wordt en blijft

Veel bedrijven meten de betrokkenheid van hun personeel. . Wij helpen leiders om dit niet als een kwestie van 'afvinken', maar als  een kracht voor transformatie in te zetten Samen bespreken we hoe u vat krijgt op uw organisatie en hoe u een duurzame leiderschapscultuur opbouwt waarin uw teams floreren.

Culture, Values and Corporate Reputation

Cultuur, waarden en bedrijfsreputatie

Het is van het uiterste belang dat leiders leren hoe ze culturele verschillen kunnen omarmen en deze op proactieve wijze kunnen gebruiken om een sterk, gemotiveerd team op te bouwen. Het opbouwen van gedeelde waarden voor de organisatie kan iedereen verbinden, in het streven naar dezelfde doelen en doelstellingen, terwijl ieder individu de verantwoordelijkheid kan krijgen om zelf het proces te beheren.

TPCL-icon-32

Bestuur, beleidsmaatregelen en procedures

Wanneer de mensen op wie de beleidsmaatregelen en procedures vat hebben de verantwoordelijkheid nemen voor het ontwerp en de implementatie ervan, is de kans veel groter dat ze juist mét deze maatregelen en procedures zullen werken, in plaats van ertegen. Wij helpen uw leiders nauwer samenwerken met mensen, , op zoek naar gezamenlijke ideeën en input, om zo hun eigen beleidsmaatregelen en procedures veel beter te laten landen.

Managing Crisis

Leiden door crisis

Een crisis beheren begint al wanneer er nog geen crisis is - wij helpen leiders de vroegtijdige waarschuwingssignalen herkennen die bijna altijd aan een crisis voorafgaan. Leiders zullen het belang van persoonlijk karakter, een bedrijfscultuur, het inzetten van een organisatie-ecosysteem en het leren van voorgaande ervaringen (zoals bijv. de COVID-19-pandemie) leren inzien.

Inclusive Leadership

Inclusief leiderschap

Inclusie gaat over gedrag. Iedereen worstelt met vooroordelen die hun overtuigingen en gedragingen beïnvloeden - maar deze kunnen afgezwakt  worden. Door inclusief leiderschap, bewustzijnsworkshops of het transformerend herontwerpen van belangrijke besluitvormingsprocessen, werken we met u samen om de juiste gedragingen mogelijk te maken.

TPCL-icon-24

Leiderschap op basis van sterktes

Leiders die een benadering op basis van sterktes hanteren, besteden aandacht aan wat al goed werkt. Zij waarderen de impact van deze sterktes en verkennen mogelijkheden om deze ook elders in te zetten. Mensen die hun sterktes goed gebruiken hebben drie keer zoveel kans op een goede levenskwaliteit en zijn zes keer zo vaak meer betrokken bij hun werk dan anderen. Gemiddeld zijn zij 7,8% productiever en hun organisaties zijn 8,9% winstgevender.

Technology and Humanity

Technologie en de mensheid

“De enige manier om de toekomst te voorspellen is door hem zelf vorm te geven" (Abraham Lincoln). Kunstmatige intelligentie en machine-learning hebben inmiddels een enorme impact op mensen en werk. Wij verkennen de wijze waarop ze het doel van uw organisatie kunnen ondersteunen, welke nieuwe vaardigheden vereist zijn in dit nieuwe landschap en hoe leiders mensen kunnen helpen wiens werk op dramatische wijze door technologie is veranderd. Wij ondersteunen uw organisatie, als deze zich op dit onbekende terrein      begeeft en zich zorgen maakt over de angst die dit voor velen met zich meebrengt.

Internal Coach Development

Interne coachontwikkeling

Onze coachtrainingsprogramma's zijn geaccrediteerd met ICF, EMCC en ILM, en zijn ideaal voor leiders, teams en organisaties die zoeken naar een coaching benadering voor leiderschap.

Kom meer te weten over onze programma's

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3