Team Coaching

Teams ondersteunen om harmonieus samen te werken om effectieve resultaten te boeken

Waarvoor wordt coaching gebruikt?

Team coaching is de kunst van het faciliteren en uitdagen van een team om de prestaties en het plezier te maximaliseren om zo bij te dragen aan het behalen van de organisatiedoelen.

Team coaching wordt steeds meer erkend als een transformerende, impactvolle methodologie, waarbij afdelingsteams, functionele teams en topteams worden ondersteund in het navigeren door de complexe realiteit en het leveren van buitengewone resultaten.

Hoe werkt team coaching?

In een snelle zakenwereld, presteren teams vaak niet optimaal vanwege:

 • Weinig motiverende doelen of doelstellingen die bovendien niet goed aansluiten bij de bredere organisatiestrategie en -cultuur
 • Onduidelijke of overbodige besluitvormingsprocessen
 • Een gebrek aan duidelijke communicatierichtlijnen en team facilitatie technieken
 • Een gebrekkige stakeholdersmanagementstrategie
 • Onvoldoende vertrouwen onder de teamleden, wat leidt tot een onvermogen om moeilijke gesprekken te voeren – en een verhoogde mate aan onnodige angst, stress en ongemak in de werkomgeving

Struikelblokken als deze kunnen een reusachtige impact hebben op de bedrijfsprestaties. En wanneer deze aan de orde zijn op het niveau van  bestuursraden of directies die gehele bedrijven, functies of afdelingen aansturen, wordt team coaching van het uiterste belang voor de gezondheid van de organisatie.

Teamcoaches ondersteunen teams door het bewustzijn over de huidige patronen te vergroten en door de leden uit te dagen om hun middelen, sterktes en talenten in te zetten om zo teamprocessen, relaties en prestaties te bevorderen.

De juiste coaches voor team coaching

We bieden met trots onze klanten een uitstekend wereldwijd team  aan van senior coaches, geworven en gekwalificeerd door middel van een grondig internationaal assessment .

Onze coaches putten hun ervaring uit een groot aantal vakgebieden (onderwijs, bedrijfskunde, filosofie, psychologie en neurowetenschappen) om klanten waar ook ter wereld te ondersteunen. Ze kunnen expertise bieden op de volgende gebieden:

 • Leiderschapsontwikkeling – de eigen leiderschapsstijl verhelderen en verstevigen
 • Bedrijfsresultaten - robuuste plannen creëren voor meer succes en betere prestaties
 • Waardenafstemming - individuele gedragingen ontwikkelen die bijdragen aan de behoeften van de organisatie
 • Nieuwe rol - senior executives ondersteunen bij het succesvol aanpakken van nieuwe situaties
 • Balans tussen werk en privé - uitdagingen verduidelijken en nieuwe oplossingen bedenken
 • Strategische koers - denkwijzen ontwikkelen om een overtuigende visie voor de toekomst te genereren
 • High performers- talent voorzien van de kernelementen voor succes
 • Vaardigheden ontwikkelen – belangrijke inzichten mogelijk maken om professionele prestaties te versterken
 • Conflictoplossing – obstakels identificeren die effectieve werkrelaties in de weg zitten en mogelijke oplossingen faciliteren

Leder team coaching programma is aangepast op uw unieke context, doelen en behoeften. In het algemeen bevat het een mix van de volgende stappen:

Hoe ziet een typisch team coaching programma eruit?

Advies

Tijdens deze eerste fase proberen we een eerste beeld te krijgen van uw verzoek en behoeften. We brengen het programma in kaart, waarbij we belangrijke indicatoren en criteria voor succes identificeren.

Kick off

We houden een kick-off-gesprek met uw team, waarbij we iedereen informeren over de doelen en piketpalen van het programma.

Teamanalyse

Afhankelijk van de context voeren we een kwalitatieve en kwantitatieve teamprestatie-analyse uit. Hierbij worden de sterktes, drijfveren en verbeterpunten in kaart gebracht. Diagnostische methodes kunnen onder andere online assessments, stakeholderinterviews en focusgroepen zijn.

Intake-interviews

Wij voeren interviews uit met  de teamleden, ook om vertrouwen op te kunnen bouwen met de coaches. Deelnemers krijgen inzicht in de methodologie en doelen van de teamcoaching. We zullen ze vervolgens ondersteunen bij het identificeren van hun persoonlijke leerdoelen.

Teamontwikkelingsworkshop

Als een manier om de belangrijkste doelen en prioritaire behoeften van een team dat zijn prestaties en relaties wil ontwikkelen direct aan te pakken, openen we het teamcoachingprogramma vaak met een intensieve 1- of 2-daagse teamontwikkelingsworkshop. In deze vergadering, die persoonlijk of online kan zijn, worden de teamvisie en doelen verduidelijkt en op elkaar afgestemd, en begint het team met het plannen van de prioriteitsinitiatieven om zijn processen te verbeteren, door conflicten te navigeren en positieve relaties en werkcultuur te ontwikkelen.

Evaluatie

We voeren een laatste teamevaluatiesessie uit aan het einde van het team coaching programma, waarbij het team reflecteert op het geleerde en de geboekte vooruitgang, successen worden gevierd en de toekomst wordt gepland. Na dit stadium kunnen we ook een rendementsanalyse uitvoeren, om zeker te weten dat wij aan uw success criteria hebben voldaan of wellicht hebben overtroffen.

Team coaching gesprekken

Gesprekken verschillen in duur (2, 4 of 8 uur) en zijn erop gericht om het team te faciliteren bij het leveren van resultaten, terwijl ze effectieve processen en functionele relatiedynamieken ontwikkelen. Tijdens de sessies deelt de team coach feedback en observaties en stimuleert reflectie. Om zo  teambewustzijn op te bouwen en niet functionele dynamieken en ongebruikte sterktes bloot te leggen.

Lees meer over teamcoaching

Download onze brochure voor meer informatie over onze Team Coaching programma's voor 2021

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3