Organisatie Coaching

Maak de verandering mogelijk die u wenst te zien

Waarvoor wordt organisatie coaching gebruikt?

Op een macroniveau stelt organisatie coaching leiders in staat om:

 • De leiderschapscultuur te veranderen
 • Organisatieverandering te managen
 • Te focussen op collectieve organisatiedoelen

Op een microniveau stelt organisatie coaching leiders in staat om:

 • Hun potentieel naar boven te halen en daarmee hun prestaties te vergroten
 • Hun gedrag beter af te stemmen op organisatiedoelen
 • Klaar te zijn voor een toekomstige rol in de talentenpijplijn
 • Optimale prestaties te leveren als leiders van divisies, afdelingen of strategische projecten

Organisatie coaching is de kunst van het versterken van prestaties, ontwikkeling en creativiteit in een organisatie - door een verandering in denkwijze te faciliteren.

Hoe werkt organisatie coaching?

Er zijn vele manieren waarop we organisatie coaching kunnen inzetten voor uw organisatie. We zullen een oplossing op maat maken die aangepast is op uw specifieke behoeften.

Een coachpool opzetten

Mogelijk wilt u een interne pool van coaches opzetten, of een externe leverancier inschakelen. Coaches worden geselecteerd op basis van de eigenschappen, vaardigheden en ervaring die worden gewaardeerd door de organisatie. De coachpool voorziet de organisatie van consistentie in de coaching service.

We kunnen de interne coaches trainen of hun kwaliteit waarborgen, ontwikkelingscentra bieden, het opzetten van een externe pool faciliteren of de coachpool aanvul bijdragen aan het register met onze eigen coaches.

Volledig coachpoolbeheer

We kunnen alle aspecten van iedere coaching interventie organiseren en beheren. Dit omvat alle onboarding van coaches, het matchen met een coach, het regelen van contractgesprekken, gesprekslogistiek, evaluatie, toezicht, feedback en rapportage, bijv. verzameling van gegevens zoals thema's. We bieden technologie-oplossingen om deze diensten te ondersteunen, bijv. reservering en toewijzing van coaches en virtuele coaching tools.

Gedeeltelijk coachpoolbeheer

We kunnen samenwerken met uw organisatie om aspecten naar keuze te leveren, geheel naar behoefte. Onze dienstlevering verrijkt uw coach programma met de inzichten van professionals die de coaching bij vele organisaties al hebben aangepakt.

Regionale en wereldwijde levering van leiderschapscoaches

Met onze wereldwijde en diverse coachpool kunnen onze coaching oplossingen voldoen aan specifieke taal- en cultuurbehoeften. Wij zijn een wereldwijde dienstverlener en u kunt er zeker van zijn dat onze coaching consistent zal zijn in uw gehele systeem.

Adviesdiensten over hoe u een coaching cultuur kunt ontwikkelen

Doe een beroep op onze enorme ervaring in het werken met organisaties om een coaching cultuur te ontwikkelen en te integreren. We bieden u inzicht in het opzetten van effectief leiderschap en team coaching, en hoe een coaching aanpak kan worden geïntegreerd in uw huidige managementpraktijk. We zullen u adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen van een organisatieoplossing aan de hand van ‘best practices’ (processen, evaluatie, toegangsniveaus.)

De juiste coaches vinden voor organisatie coaching

We bieden met trots onze klanten een uitstekend wereldwijd team aan van senior coaches, geworven en gekwalificeerd door middel van een grondig internationaal assessment .

Onze coaches putten hun ervaring uit een groot aantal vakgebieden (onderwijs, bedrijfskunde, filosofie, psychologie en neurowetenschappen) om klanten waar ook ter wereld te ondersteunen. Ze kunnen expertise bieden op de volgende gebieden:

 • Leiderschapsontwikkeling – de eigen leiderschapsstijl verhelderen en verstevigen
 • Bedrijfsresultaten - robuuste plannen creëren voor meer succes en betere prestaties
 • Waardenafstemming - individuele gedragingen ontwikkelen die bijdragen aan de behoeften van de organisatie
 • Nieuwe rol - senior executives ondersteunen bij het succesvol aanpakken van nieuwe situaties
 • Balans tussen werk en privé - uitdagingen verduidelijken en nieuwe oplossingen bedenken
 • Strategische koers - denkwijzen ontwikkelen om een overtuigende visie voor de toekomst te genereren
 • High performers- talent voorzien van de kernelementen voor succes
 • Vaardigheden ontwikkelen – belangrijke inzichten mogelijk maken om professionele prestaties te versterken
 • Conflictoplossing – obstakels identificeren die effectieve werkrelaties in de weg zitten en mogelijke oplossingen faciliteren

We zullen een bestand aan coaches identificeren die voldoen aan de behoeften van uw organisatie qua ervaring, vaardigheden of professionele achtergrond.

Hoe ziet een typisch coaching programma eruit?

Matching

Tijdens deze eerste fase analyseren we uw behoeften en voorkeuren en selecteren we onze meest geschikte coaches. Klanten kunnen verwachten dat hun coach ervaring heeft met vergelijkbare professionele situaties. Waar van toepassing zal de coach ook ervaring hebben binnen het specifieke werkveld van de klant.

Kliksessie

Wij stellen 2 tot 3 coaches voor die volgens ons aan uw criteria voldoen. De klant krijgt de mogelijkheid tot een kliksessie met elke coach om zo te kunnen kiezen met wie het het beste klikt. Als blijkt dat de coaches die we hebben geselecteerd toch niet goed ‘passen’, dan dragen we andere potentiële coaches voor.

Contractfase

Wanneer het gepast is om een sponsor erbij te betrekken, bijv. de lijnmanager van de persoon of een HR-vertegenwoordiger, zorgen wij voor een bijeenkomst met de sponsor, de coach en de klant. Deze bijeenkomst maakt het mogelijk om geschikte doelen en succes criteria af te stemmen en om afspraken te maken over de lengte en voorwaarden van de coaching.

Wanneer er geen sponsor nodig is, zullen de coach en de klant een contract opstellen over de werkwijze en uitkomsten van de coaching.

Coaching gesprekken

Coaching gesprekken duren meestal tussen 1 en 2 uur, en vinden face to face of virtueel plaats.

Wij stellen een geschikt coaching programma op waarin de uitkomsten worden meegenomen die moeten worden behaald en de context waarbinnen de klant werkt. Dit kan bestaan uit 2 tot 10 coaching gesprekken, gedurende een periode tussen 6 weken en 9 maanden. Een typisch programma duurt 6 sessies, over een periode van 4 tot 6 maanden, elk met een tijdsduur van 2 uur.

Tijdens een coaching gesprek kunnen klanten het volgende verwachten:

 • Uitdaging m.b.t. de uitkomsten die ze willen en verwachten te behalen
 • Reflectie op successen en missers uit het verleden
 • Verkenning van alle stakeholders en de manier waarop het meest effectief met hen kan worden gecommuniceerd
 • Onderzoeken van aannames en onbehulpzame werkpatronen of overtuigingen
 • Analyseren van sterktes en op hoe deze op effectievere wijze kunnen worden ingezet
 • Dat ze verantwoordelijk gehouden worden voor afgesproken acties
 • Dat ze in staat gesteld worden om creatief en anders te denken
 • Hulp bij het opstellen van een robuust plan van aanpak
 • Exploreren hoe werkrelaties effectievere en productiever kunnen worden

Gesprekken vinden plaats op een locatie die comfort en vrij denken stimuleert. Dit kan het kantoor van onze klant zijn, een samen afgesproken locatie, een virtuele vergaderruimte - of een combinatie van deze, waarbij de maatregelen wat betreft afstand houden worden gerespecteerd.

Nabespreking coaching

Na het eind van ieder coaching programma regelen wij een nabespreking, om terug te kijken naar de oorspronkelijke doelen en te reflecteren op de gemaakte progressie, de leermomenten en om feedback te verzamelen van de coach, klant en sponsor (waar relevant). We voeren ook een rendementsanalyse uit, om zeker te weten dat wij aan uw succes criteria hebben voldaan of wellicht hebben overtroffen.

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3