Leiderschap coaching voor Individuen

Mentaliteit, prestaties en vaardigheden ontwikkelen in uw leiders

Waarvoor wordt coaching gebruikt?

Leiderschap coaching is de kunst van het versterken van prestaties, ontwikkeling en creativiteit op het werk - en in het leven - door een verandering in denkwijze te faciliteren.

Coaching is de ideale methodologie om de mentaliteit en vaardigheden van organisatieleiders, middenmanagement en senior managers te ontwikkelen in een transitie naar nieuwe rollen, of om uitdagende doelstellingen te behalen in een veranderende en competitieve omgeving.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat leiderschap coaching een zeer effectieve methode is om organisatiedoelen te behalen. De International Coaching Federation heeft de impact van het coachen van honderd senior executives gemeten. De resultaten waren verrassend: coaching leverde gemiddeld een rendement van 5,7, ten opzichte van de investering.

Van de executives:

 • zei 77% dat coaching hun relaties met medewerkers had verbeterd met
 • 63% zei dat coaching het teamwork had verbeterd
 • 53% rapporteerde een toename in productiviteit
 • 48% rapporteerde een verbetering in de kwaliteit van hun werk
 • 61% rapporteerde een vergroot werkplezier

Hoe werkt onze coaching?

Wij hebben een persoonlijke aanpak voor iedere coach klant, maar houden tegelijkertijd onze coaching resultaatgericht en gefocust op strategische bedrijfsdoelstellingen, zodat leiders hun doelen kunnen behalen en effectievere leiders kunnen zijn.

We helpen leiders scherp te krijgen wat hun belangrijkste doelstellingen zijn en stellen vast welke drempels of uitdagingen er in de weg zitten. Deze kunnen zowel extern zijn, bijv. gebrek aan personeel, als intern, bijv. een gebrek aan vertrouwen of zelfbewustzijn. Vervolgens helpen wij leiders om een creatief ontwikkelplan te maken, waarbij ze gebruik maken van hun drijfveren, kennis en ervaring om specifieke doelstellingen te behalen.

Onze coaching is aangepast op de behoeften van iedere klant, waarbij we een communicatieve, holistische benadering hebben, en we de mogelijkheid tot specialistische coaching op specifieke onderwerpen aanbieden.

De juiste coach

We bieden met trots onze klanten een uitstekend wereldwijd team aan van senior coaches, geworven en gekwalificeerd door middel van een grondig internationaal assessment .

Onze coaches putten hun ervaring uit een groot aantal vakgebieden (onderwijs, bedrijfskunde, filosofie, psychologie en neurowetenschappen) om klanten waar ook ter wereld te ondersteunen. Ze kunnen expertise bieden op de volgende gebieden:

 • Leiderschapsontwikkeling – de eigen leiderschapsstijl verhelderen en verstevigen
 • Bedrijfsresultaten - robuuste plannen creëren voor meer succes en betere prestaties
 • Waardenafstemming - individuele gedragingen ontwikkelen die bijdragen aan de behoeften van de organisatie
 • Nieuwe rol - senior executives ondersteunen bij het succesvol aanpakken van nieuwe situaties
 • Balans tussen werk en privé - uitdagingen verduidelijken en nieuwe oplossingen bedenken
 • Strategische koers - denkwijzen ontwikkelen om een overtuigende visie voor de toekomst te genereren
 • High performers- talent voorzien van de kernelementen voor succes
 • Vaardigheden ontwikkelen – belangrijke inzichten mogelijk maken om professionele prestaties te versterken
 • Conflictoplossing – obstakels identificeren die effectieve werkrelaties in de weg zitten en mogelijke oplossingen faciliteren

Hoe ziet een typisch coaching programma eruit?

Matching

Wij stellen 2 tot 3 coaches voor die volgens ons aan uw criteria voldoen. De klant krijgt de mogelijkheid tot een kliksessie met elke coach om zo te kunnen kiezen met wie het het beste klikt. Als blijkt dat de coaches die we hebben geselecteerd toch niet goed ‘passen’, dan dragen we andere potentiële coaches voor.

Kliksessie

Wij stellen 2 tot 3 coaches voor die volgens ons aan uw criteria voldoen. De klant zal een kliksessie met elke coach krijgen, om de coach te kunnen kiezen met wie het best klikt. Als ze beslissen dat de coaches die we hebben geselecteerd toch niet goed ‘passen’, dan brengen we een frisse nieuwe set potentiële coaches in kaart.

Contractfase

Wanneer het gepast is om een sponsor erbij te betrekken, bijv. de lijnmanager van de persoon of een HR-vertegenwoordiger, zorgen wij voor een bijeenkomst met de sponsor, de coach en de klant. Deze bijeenkomst maakt het mogelijk om geschikte doelen en succes criteria af te stemmen en om afspraken te maken over de lengte en voorwaarden van de coaching.

Wanneer er geen sponsor nodig is, zullen de coach en de klant een contract opstellen over de werkwijze en uitkomsten van de coaching.

Coaching gesprekken

Coaching gesprekken duren meestal tussen 1 en 2 uur, en vinden face to face of virtueel plaats.

Wij stellen een geschikt coaching programma op waarin de uitkomsten worden meegenomen die moeten worden behaald en de context waarbinnen de klant werkt. Dit kan bestaan uit 2 tot 10 coaching gesprekken, gedurende een periode tussen 6 weken en 9 maanden. Een typisch programma duurt 6 sessies, over een periode van 4 tot 6 maanden, elk met een tijdsduur van 2 uur.

Tijdens een coaching gesprek kunnen klanten het volgende verwachten:

 • Uitdaging m.b.t. de uitkomsten die ze willen en verwachten te behalen
 • Reflectie op successen en missers uit het verleden
 • Verkenning van alle stakeholders en de manier waarop het meest effectief met hen kan worden gecommuniceerd
 • Onderzoeken van aannames en onbehulpzame werkpatronen of overtuigingen
 • Analyseren van sterktes en op hoe deze op effectievere wijze kunnen worden ingezet
 • Dat ze verantwoordelijk gehouden worden voor afgesproken acties
 • Dat ze in staat gesteld worden om creatief en anders te denken
 • Hulp bij het opstellen van een robuust plan van aanpak
 • Exploreren hoe werkrelaties effectievere en productiever kunnen worden

Gesprekken vinden plaats op een locatie die comfort en vrij denken stimuleert. Dit kan het kantoor van onze klant zijn, een samen afgesproken locatie, een virtuele vergaderruimte - of een combinatie van deze, waarbij de maatregelen wat betreft afstand houden worden gerespecteerd.

Nabespreking coaching

Na het eind van ieder coaching programma regelen wij een nabespreking, om terug te kijken naar de oorspronkelijke doelen en te reflecteren op de gemaakte progressie, de leermomenten en om feedback te verzamelen van de coach, klant en sponsor (waar relevant). We voeren ook een rendementsanalyse uit, om zeker te weten dat wij aan uw succes criteria hebben voldaan of wellicht hebben overtroffen.

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3