Netherlands
NL

Uitdagingen

De uitdaging van een purpose naleven

Hoe effectief is de gezamenlijke visie en missie? Sluit deze aan bij de purpose van je medewerkers? Hoe ziet de organisatie eruit als zij haar potentieel verwezenlijkt?

Onze klanten

Het gebrek aan visie en missie

Veel organisaties richten zich op efficiëntie voor de korte termijn of op snelle groei, soms ten koste van de effectiviteit op lange termijn en duurzame groei.

 

De beoogde cultuur is moeilijk naleefbaar, innovatie gaat langzaam en post-conventionele impact lijkt uit de vingers te glippen. Getalenteerde mensen vertrekken en degenen die blijven, hebben niet per se een gemeenschappelijke effectieve visie.

De situatie in veel organisaties:

  • Opgeslokt worden door de meest urgente behoeften en uitdagingen
  • Een vage visie die vatbaar is voor verkeerde interpretaties
  • Strategieën die op lange termijn geen weerklank vinden
  • Executive teams in transitie of conflict
AC s Studio 432compressed e1697125700624

Hoe we onderzoeken wat jouw organisatie nodig heeft

Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat de interne organisatie nodig heeft. Door middel van gesprekken met het leiderschapsteam leren we de organisatie, strategie, missie en cultuur kennen en onderzoeken we wat er werkelijk op het spel staat.

 

We meten ook hoe mensen zich verbinden met de purpose, visie en missie door een combinatie van assessments. Hierdoor ontstaat een nulmeting en kan de voortgang gemeten worden

  • Cultuurassessments
  • 360° feedback 
  • Gedragsinterviews

Hoe de uitdaging van een purpose aan te pakken

De cultuurkloof

Veel organisaties ervaren een kloof tussen de beoogde cultuur en de cultuur die zij dagelijks ervaren. Om de kloof te dichten is het van belang mensen in staat te stellen om nauwkeurig en autonoom systemen en gedragingen te identificeren die niet in lijn zijn met de waarden, visie en missie.

De strategiekloof

Strategieën slagen er niet altijd in medewerkers te inspireren, langetermijnresultaten te behalen of op alle niveaus van een organisatie te worden uitgevoerd. Om de toekomst die je voor ogen hebt te verwezenlijken, is het essentieel deze te verwoorden op een manier die resoneert met het gevoel van purpose van je medewerkers en de behoeften van andere stakeholders.

VD picture 1

Vertical Development at a glance

What is it?Vertical Development isn’t about teaching leaders a new skill. It’s about transforming how leaders think, impacting their (inter)actions. Simply put:Horizontal Development = More information, skills, competenciesVertical Development = More

Zonder mensen (en vermenselijking) geen groei

Zonder mensen (en vermenselijking) geen groei

Dit blog is het eerste deel van een serie over het belang van vermenselijking in huidige organisaties. Voor meer informatie kun je onze blogs raadplegen over de impact van vermenselijking

Mask Group 43 1

Onderzoek met ons wat onder de oppervlakte speelt

Onze interventies maken deel uit van een bedrijfsbrede aanpak die u helpt uw organisatiestrategie te verwezenlijken. Onze aanpak begint van binnenuit en is meetbaar, ervaringsgericht en duurzaam.
ACs Studio 530
TPC new circle 1
ACs Studio 566

Verhalen over impact

Selecteer je locatie en taal

Gebruik de site switcher om eenvoudig te navigeren tussen onze verschillende kantoren (in de taal van je voorkeur indien beschikbaar) of selecteer ‘Global’ voor ons hoofdkantoor. 

Global
EN
Netherlands
NL

Locale websites

Belgium
EN
Belgium
FR
Belgium
NL
Brazil
EN
Brazil (PT)
PT
France
EN
Germany
DE
Germany
EN
India
EN
Italy
EN
Netherlands
EN
Netherlands
NL
Romania
EN
Switzerland
EN
Türkiye
EN
UK
EN
USA
EN