Netherlands
NL

Het privacybeleid

De kleine lettertjes

Belangrijke informatie over het gebruik van onze website en hoe wij uw gegevens beschermen

 

Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbeleid

Cookie beleid

Aanvaardbaar gebruik beleid

Privacybeleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens als “gegevensbeheerder” onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Dit beleid legt de basis vast waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door www.tpcleadership.com te bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

 

Onze genomineerde persoon voor gegevensbescherming is Tom Van Dyck, Managing Partner en zijn contactgegevens zijn tom-vandyck@tpcleadership.com.

1. Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (‘persoonlijke informatie’).

 

De persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen bestaan ​​uit naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcard-/debetkaartgegevens, het bedrijf waarvoor u werkt en de branche waarin u werkt.

 

2. Hoe verzamelen wij informatie?

Wij verkrijgen persoonsgegevens van u wanneer u informeert naar onze activiteiten, u bij ons inschrijft, een e-mail stuurt of ontvangt, een vraag stelt of op andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ook kunnen wij informatie over u ontvangen van derden, bijvoorbeeld van onze dienstverleners of van een vriend die u wil vertellen over onze websites of de activiteiten die wij uitvoeren.

 

We verzamelen ook algemene informatie over het gebruik van onze website, zoals welke pagina’s gebruikers het vaakst bezoeken en welke diensten, evenementen of faciliteiten het meest interessant zijn. We kunnen ook bijhouden welke pagina’s gebruikers bezoeken wanneer ze op links in e-mails klikken. We kunnen deze informatie gebruiken om de manier te personaliseren waarop onze websites worden gepresenteerd wanneer gebruikers deze bezoeken, om verbeteringen aan onze websites aan te brengen en om ervoor te zorgen dat we de beste service aan gebruikers bieden.

 

Waar mogelijk gebruiken we geaggregeerde of anonieme informatie die geen individuele bezoekers van onze websites identificeert.

 

3. Waarom verzamelen we deze informatie?

Wij verzamelen deze informatie voor de doeleinden beschreven in sectie 4. De wettelijke basis waarvoor wij uw informatie verwerken is:

 • uw toestemming;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij het contract mogelijk niet uitvoeren;

 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

 • de verwerking is noodzakelijk voor het doel van het door ons nagestreefde legitieme belang, behalve wanneer uw rechten als betrokkene zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

4. Hoe gebruiken we deze informatie?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken:

 • om u de door u gevraagde diensten, producten of informatie te verstrekken;

 • om een ​​account voor u aan te maken als u zich bij ons registreert;

 • om contact met u op te nemen over de diensten die wij aanbieden en de middelen die wij leveren;

 • En voor administratieve doeleinden.

 

Als onderdeel hiervan kunnen we de persoonlijke informatie die we verzamelen analyseren om een ​​profiel van uw interesses en voorkeuren samen te stellen, zodat we op de meest geschikte manier en met de meest relevante informatie contact met u kunnen opnemen.

 

Als u uw contactgegevens in een van onze online registratieformulieren invoert, kunnen we deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen, zelfs als u het formulier niet “verzendt” of “verstuurt”. Wij doen dit alleen om te kijken of wij u kunnen helpen bij eventuele problemen die u ondervindt met het formulier of met onze websites.

 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor elektronische marketingdoeleinden als dit wettelijk is toegestaan ​​of als we uw toestemming hebben. Als u ermee akkoord gaat dat wij u marketinginformatie verstrekken, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. Als u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid (sectie 11).

6. Jouw keuzes

U heeft de keuze of u informatie over onze diensten wilt ontvangen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden en uw gegevens niet delen met derden als u heeft aangegeven dat u niet op deze manier gecontacteerd wilt worden. U kunt uw marketingvoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten bedrijven. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

 

7. Zullen we de informatie die we verzamelen bekendmaken aan externe partijen?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze gegevensverwerkers, agenten en geassocieerde organisaties met als doel diensten aan u te leveren en voor de andere doeleinden vermeld in sectie 4 hierboven. Wanneer we gegevensverwerkers gebruiken, zullen we ervoor zorgen dat er passende controles worden uitgevoerd.

 

Mogelijk moeten we uw gegevens ook openbaar maken als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties) of als we daarvoor uw toestemming hebben.

 

Wij zullen geen informatie over u of uw surfactiviteit op internet verkopen.

 

Wij kunnen uw gegevens overdragen naar elk van de landen waar wij een kantoor hebben. Dit doen wij door gebruik te maken van de modelclausules van de Europese Commissie.

 

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is, zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming. We bewaren uw gegevens gedurende de periode die wettelijk vereist is, bijvoorbeeld om te voldoen aan lokale belastingvereisten. Wanneer we niet wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren, zullen we bepalen wat nodig is op basis van de hierboven uiteengezette wettelijke basis voor verwerking en onze legitieme belangen.

 

Als u vragen heeft over hoe lang we uw gegevens bewaren, kunt u ons schrijven via ons contactformulier.

9. Hoe beschermen we persoonlijke informatie?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de aan ons verstrekte informatie veilig, accuraat en actueel wordt gehouden en alleen wordt bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze wordt gebruikt. Wij beschermen uw informatie in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van internet niet geheel veilig is en hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid of integriteit van persoonlijke informatie die van u of naar u wordt overgedragen via internet niet garanderen. Elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken, zoals encryptie, om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen

10. Wijzigingen

Wij kunnen de voorwaarden van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we dat doen, zullen we de wijzigingen hier publiceren. Controleer dit dus af en toe. Als u onze websites blijft gebruiken, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard.

 

Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Kom regelmatig terug om eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

11. Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee akkoord gaat.

Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgebracht. U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot onze site of delen ervan. Houd er rekening mee dat derde partijen (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals analysediensten voor webverkeer) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies kunnen analytische/prestatiecookies of targetingcookies zijn.

 

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Google Analytics (analytische/prestatiecookie) – gebruikt om de omvang van ons publiek en ons gebruikspatroon te schatten.

 • Google Adwords (analytische / prestatiecookie) – gebruikt om de verkoop en gegevensverzameling te volgen die voortkomen uit het gebruik van Google Adwords-advertenties

 • Facebook (analytische/prestatie- en targetingcookie) – gebruikt om de verkoop en het vastleggen van gegevens die voortvloeien uit het gebruik van Facebook-advertenties bij te houden, en om gerichte advertenties op Facebook te tonen aan bezoekers van de site.

 

Jou rechten

Als u bij ons een account heeft aangemaakt, kunt u zich aanmelden bij uw account om toegang te krijgen tot uw gegevens en deze bij te werken.

 

U heeft het recht om ons te vragen te bevestigen of we gegevens over u verwerken, en om toegang tot deze gegevens te vragen (‘recht van toegang’). U heeft ook het recht om geïnformeerd te worden over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen met betrekking tot eventuele overdrachten van uw gegevens naar een ander land of naar een internationale organisatie.

 

U kunt ons vragen, of wij kunnen u vragen, om informatie te corrigeren waarvan u of wij denken dat deze onjuist is, en u kunt ons ook vragen om informatie te verwijderen die onjuist is of om informatie die onvolledig is volledig te verwijderen (‘recht op rectificatie’). Als u ons meedeelt dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, zullen wij de relevante derde partijen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld, op de hoogte stellen, zodat zij hun eigen gegevens kunnen bijwerken.

 

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat en actueel zijn. Als de informatie die u ons heeft verstrekt verandert, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres, naam of betalingsgegevens wijzigt of als u uw registratie wilt annuleren, laat het ons dan weten via de contactgegevens aan het einde van dit beleid.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen en te hergebruiken voor uw eigen doeleinden, eventueel voor een andere dienst, zonder de bruikbaarheid van de gegevens te belemmeren (‘recht op overdraagbaarheid’). Dit recht is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd.

 

U heeft het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gewist (vaak het ‘recht om vergeten te worden’ genoemd). Het kan zijn dat u dit recht om welke reden dan ook wilt uitoefenen. Als het bijvoorbeeld niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens blijven bewaren of verwerken, kunt u uw toestemming intrekken. Houd er rekening mee dat wij het recht hebben en ons het recht voorbehouden om uw gegevens te bewaren voor statistische doeleinden. Dit recht is niet absoluut, aangezien wij deze gegevens mogelijk moeten blijven verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om redenen van openbaar belang.

 

U heeft het recht om ons te vragen onze verwerking van uw gegevens te beperken (‘recht op beperking’) als:

 • u betwist de juistheid ervan en wij moeten verifiëren of deze juist is de verwerking is onrechtmatig en u vraagt ​​ons het gebruik ervan te beperken in plaats van deze te wissen

 • wij hebben de gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft deze nodig voor het vaststellen of verdedigen van juridische claims

 • u bezwaar heeft gemaakt tegen het feit dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de doeleinden van onze legitieme belangen. De beperking zou van toepassing zijn terwijl wij een evenwichtsoefening uitvoeren tussen uw rechten en onze legitieme belangen.

 • u uw recht uitoefent om de verwerking te beperken, moeten we uw gegevens nog steeds verwerken met het oog op het uitoefenen of verdedigen van juridische claims, het beschermen van de rechten van een andere persoon of om redenen van openbaar belang.

U heeft het recht om te voorkomen dat wij uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden.

 

Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u ons dit laten weten via de contactgegevens aan het einde van dit beleid. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met uw instructies handelen en er zullen geen kosten aan verbonden zijn.

 

U heeft het recht om al uw zorgen over ons gebruik van uw gegevens te melden aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U heeft het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren (waarvoor wij een kleine vergoeding kunnen vragen) en om eventuele onjuistheden in uw informatie te laten corrigeren. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Hiertoe behoren bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-billingdiensten.

Analytische/prestatiecookies

Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich door onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

Functionaliteitscookies

Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).

Targetingcookies

Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de daarop weergegeven advertenties relevanter te maken voor uw interesses. Voor dit doel kunnen wij deze gegevens ook delen met derden.

 

Aanvaardbaar gebruik

Dit beleid voor acceptabel gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang krijgt tot de Site. Dit beleid voor acceptabel gebruik is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van de Site.

 

Uw gebruik van onze site betekent dat u akkoord gaat met en akkoord gaat met al het beleid in dit beleid voor acceptabel gebruik, dat onze Voorwaarden aanvult.

Verboden gebruik

U mag onze site uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

 • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.

 • Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te proberen.

 • Om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen in 6.3 hieronder.

 • Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden.

 • Om willens en wetens gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercode bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -software nadelig te beïnvloeden hardware.

Je gaat er ook mee akkoord:

 • U mag geen enkel deel van onze site reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze voorwaarden voor websitegebruik.

 • Niet zonder toestemming toegang verkrijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren:

  – enig deel van onze site; alle apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen;
  – alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site;
  – of apparatuur, netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.

Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze site aanbieden, inclusief maar niet beperkt tot:

 • een mogelijkheid om commentaar te geven op onze blogposts;

 • En interactieve webinars.

Wanneer we een interactieve dienst aanbieden, zullen we u duidelijke informatie verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of deze menselijk of technisch is).

 

We zullen ons best doen om eventuele risico’s voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en we zullen in elk geval beslissen of het gepast is om moderatie van de relevante dienst (inclusief het soort moderatie dat moet worden toegepast) in het licht van die risico’s. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op, toezicht te houden op of te modereren welke interactieve dienst dan ook die we op onze site aanbieden, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen. , of de service nu gemodereerd is of niet.

 

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan ​​een interactieve dienst te gebruiken, dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen communiceren over hun online veiligheid, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten bewust worden gemaakt van de potentiële risico’s voor hen.

 

Als we een interactieve dienst modereren, bieden we u normaal gesproken de mogelijkheid om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem of probleem voordoen.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt ​​aan onze site (bijdragen) en op alle daaraan gekoppelde interactieve diensten.

 

U moet zowel de geest van de volgende normen als de letter naleven. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke bijdrage, maar ook op het geheel ervan.

 

Bijdragen moeten:

 • Wees accuraat (waar feiten worden vermeld).

 • Wees oprecht gehouden (waar ze meningen uiten).

 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in elk land van waaruit ze worden gepost.

Bijdragen mogen niet:

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor wie dan ook.
 • Materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, hatelijk of opruiend is.
 • Promoot seksueel expliciet materiaal.
 • Geweld bevorderen.
 • Bevorder discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • Het is waarschijnlijk dat iemand iemand zal misleiden.
 • In strijd zijn met enige wettelijke plicht jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een vertrouwensplicht.
 • Promoot elke illegale activiteit.
 • Bedreigend zijn, misbruik maken of inbreuk maken op de privacy van iemand anders, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • Het is waarschijnlijk dat u iemand anders lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of irriteert.
 • Worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen.
 • Wek de indruk dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is.
 • Het bepleiten, promoten of assisteren van onwettige handelingen, zoals (slechts bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

Opschorting en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer er sprake is van een schending van dit beleid, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat u naar onze site heeft geüpload.

 • Uitgifte van een waarschuwing aan u.

 • Juridische procedures tegen u voor terugbetaling van alle kosten op schadevergoedingsbasis (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de inbreuk.

 • Verdere juridische stappen tegen u.

 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties, als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is.

 • Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die zijn ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik.

 • De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het beleid voor acceptabel gebruik

We kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze juridisch bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor acceptabel gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Selecteer je locatie en taal

Gebruik de site switcher om eenvoudig te navigeren tussen onze verschillende kantoren (in de taal van je voorkeur indien beschikbaar) of selecteer ‘Global’ voor ons hoofdkantoor. 

Global
EN
Netherlands
NL

Locale websites

Belgium
EN
Belgium
FR
Belgium
NL
Brazil
EN
Brazil (PT)
PT
France
EN
Germany
DE
Germany
EN
India
EN
Italy
EN
Netherlands
EN
Netherlands
NL
Romania
EN
Switzerland
EN
Türkiye
EN
UK
EN
USA
EN