In dit blog bespreekt Vicky Ferrier, associate partner bij TPC Leadership, de verschillende leiderschapstypes die in onze huidige, onvoorspelbare wereld nodig zijn. Ook legt ze uit wat het TPC Leadership raamwerk voor deze nieuwe leiderschapssoort kan betekenen.

Het verschil tussen goed en nog beter leidinggeven zit hem niet in antwoorden geven en vervolgens iedereen motiveren om jouw visie na te volgen. Het zit hem in jouw nederigheid en dat je begrijpt dat je niet alles weet en niet overal een antwoord op kunt hebben, maar dat je de vragen stelt die de best mogelijke inzichten geven. [1]

Ander leiderschap
De wereld van vandaag is onvoorspelbaar. Disruptie en continue veranderingen vragen om een ander leiderschap. Leiderschap dat andere vragen stelt. De vaardigheid om vragen te stellen en je manier van denken aan te passen en te veranderen, is van essentieel belang.

Maar hierin ligt ook de uitdaging: hoe verander je instituten die ingericht zijn op consistentie, controle en voorspelbaarheid in een cultuur waar leren, verrassing en ontdekking gewaardeerd worden?

In traditionele top-down, commando- en controlestructuren wordt leren belemmerd. Deze structuren zijn geworteld in verouderde ideeën over macht, autoriteit en leiderschap: de man aan de top heeft alle antwoorden. Dat was van belang voor een generaal in de Tweede Wereldoorlog, in de 21e eeuw is dat anders.

Vandaag de dag is het niet de top of ‘het hoofdkantoor’ die alles weten over klanten en patiënten en hoe we hen het beste kunnen bedienen, maar zijn het de medewerkers die het directe contact met hen hebben.

De wil om te leren
Informatie over je klanten boven water krijgen is veel moeilijker dan het lijkt. Hiervoor is van leiders een toewijding om te leren nodig: eerst oude gewoontes afleren, een deel van de controle opgeven en, waarschijnlijk het moeilijkste, zeggen ‘Ik weet het niet’.

Instructie, richting en klassikale training zorgen niet voor de verandering die nodig is. Het gaat om persoonlijke ontdekking die het leren gemakkelijker maakt, zodat er aandacht is voor wat er binnenin ons omgaat. Tim Gallwey noemt dit het ‘innerlijke spel’. We moeten ons continue afvragen: ‘welk spel speel ik (en spelen wij)?’ En is dat in lijn met wat zich in de buitenwereld afspeelt?’ Daar in de echte wereld waar het draait om behoeften op de korte termijn, prestatiemetingen, constant veranderende doelen en bemoeienis van regelgevende instanties, overheid en belanghebbenden.

Je innerlijk en de buitenwereld
Dit is niet voor angsthazen. Je innerlijk en wat er in de buitenwereld gebeurt op één lijn krijgen, vraagt om discipline, maar ook om vertrouwen op te bouwen, met conflicten en verschillen om te gaan en inclusief te zijn. Het vraagt moed om je grens op te zoeken om te leren, inzicht te krijgen en slimme dingen te doen.

Wat een coach kan betekenen
De rol van coaching is in deze context heel belangrijk: in een coachingcultuur creëer je de voorwaarden waaronder mensen kunnen experimenteren met nieuwe manieren van zijn, traditionele wijsheden ter discussie stellen en onderzoeken wat het effect van hun waarden, geloof en gedrag is. ‘High performers zijn eenvoudigweg mensen die sneller leren” [2]: we leren sneller wanneer we de wereld zien zoals hij echt is, niet hoe we hem graag willen zien. Wij denken dat je met zo’n omgeving het verschil maakt in de prestaties van een organisatie.

Raamwerk voor leiderschapsontwikkeling
Op basis van tientallen jaren ervaring geloven wij dat je effectief leiderschap terugziet in een combinatie van waarden en gedrag die alle dimensies van weten, doen en zijn omvat.

Ons raamwerk voor leiderschapsontwikkeling is een model dat ervan uitgaat dat alle aspecten van leiderschap uiteindelijk voortkomen uit een gevoel van ‘identiteit’- wie een leider denkt te zijn, het doel dat hem of haar drijft, de waarden en overtuigingen die ze over zichzelf en anderen hebben – en hoe zich dit vertaalt in de vaardigheden die ze ontwikkelen en waar ze zich op richten, het gedrag dat ze laten zien en de omgeving die ze creëren.

Dit model staat bij ons centraal in alles wat we doen, of het nu gaat om coachtraining, ontwikkeling van de directie, ontwikkeling van vaardigheden voor eerstelijnsleiders of complexe, culturele veranderingsinterventies. Het verschil in toepassing zit hem in het niveau waarop we elk van deze facetten van leiderschapsidentiteit verkennen.

De kracht van de collectieve intelligentie van een organisatie
Leiders en beslissers werken op een cognitief veeleisend niveau – senior executives en directies zijn verantwoordelijk voor systemische en strategische issues in vluchtige, complexe omgevingen. Toch gaat coaching wat ons betreft over meer dan alleen de technische tool. Het is de taak van de coach om leiders goed na te laten denken over wie ze zijn, waarin ze geloven en hoe ze zich gedragen in elke situatie.

Om de collectieve intelligentie van hun organisatie te kunnen ontketenen, is het nodig dat senior leiders verder dan zichzelf kijken en de relatie tot mensen, teams, organisatie en systemen waar ze volgelingen voor vragen. Ze moeten de schoonheid van dit systeem inzien: het ontrafelen van patronen, thema’s en de verbindende elementen in deze complexe omgeving.

Onze interventies onderzoeken deze ideeën. Niet in een te veilige omgeving waar gezelligheid tot samenspanning kan leiden, maar in een omgeving waarin leiders kunnen experimenteren, risico’s nemen, ongemakkelijke vragen kunnen stellen en diep reflecteren op de vragen die naar boven komen.

Als ze aandacht hebben besteed aan wat binnenin in hen omgaat, zijn ze klaar om het spel weer te spelen in de echte wereld.
Wil je meer weten over het raamwerk voor leiderschapsontwikkeling van TPC Leadership en hoe dit jouw organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op.

[1] Jim Collins Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don’t
[2] Peter Senge – The Dance of Change