In dit blog benadrukt Biran Yilancioglu, associate partner bij TPC Leadership, het belang van coaching in tijden van verandering.

Wie is bekend met neurowetenschap? Met de amygdala, het limbische systeem en de prefrontale cortex?

Ik zal niet diepgaand uitweiden over neurowetenschappen, maar er is één ding dat ik graag wil uitleggen, dus lees nog even verder.

Amygdala, limbisch systeem en prefrontale cortex
Ons brein bestaat uit twee verschillende delen:

Allereerst de prefrontale cortex, de plek waar we vaardigheden opslaan en waarmee we logisch denken, problemen oplossen, abstract denken, beslissingen nemen, etc.

Als tweede, het limbisch systeem (met als onderdeel de amygdala die angst herkent en reguleert). De belangrijkste taak van het limbisch systeem is overleven. Het systeem evalueert elke prikkel en beslist of deze een dreiging voor het overlevingssysteem is of niet.

Als het limbisch systeem iets een dreiging vindt (het maakt niet uit wat het is: een auto die aan komt rijden, iemand die jou bedreigt of een leeuw die achter jou en je team aan zit terwijl je aan het lunchen bent), dan stuurt het systeem geen bericht naar de cortex. Dit wordt de ‘amygdala-gijzeling genoemd’: een bericht blijft hangen in het limbisch systeem. We gedragen ons vervolgens ook vanuit dat limbisch systeem en niet vanuit de cortex.

Dat betekent dat we onze probleemoplossende vaardigheden niet kunnen gebruiken. En jammer genoeg kent ons limbisch systeem maar drie reacties: vechten, vluchten of bevriezen.

Onzekerheid of gebrek aan duidelijkheid
Onderzoek wijst uit dat onzekerheid of het gebrek aan duidelijkheid door ons brein als een dreiging om te overleven wordt gezien. Denk maar eens aan hoe het voelt als je in dichte mist rijdt en geen hand voor ogen ziet. Je voelt je ongemakkelijk en gespannen.

Logisch denken
Het limbisch systeem is eigenlijk een beschermingssysteem. Maar soms houdt het ons voor de gek en voorkomt het juist dat we logisch na kunnen denken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die uit het raam springen vanaf de vijfde verdieping tijdens een aardbeving…Hoe logisch is dat? Op het moment dat we bedreigd worden, kunnen we gewoon niet logisch nadenken.

Wat heeft dit te maken met verandering, complexiteit en ambiguïteit?
Het spreekt voor zich, toch? Verandering betekent onzekerheid en ambiguïteit, situaties en doelen die niet altijd even helder zijn. Ook complexiteit zorgt voor ambiguïteit.

Dus als we praten over coaching tijdens periodes van complexiteit en ambiguïteit, dan bedoelen we dat we het brein helpen om uit het limbisch systeem te ontsnappen en het potentieel in de cortex te bereiken.

Denk daarom als je de volgende keer met iemand te maken krijgt die zich verzet tegen verandering, nog eens goed na over hoe je deze persoon kunt helpen met het aanspreken van de prefrontale cortex.

Wil je meer informatie over dit onderwerp of weten hoe wij jou hiermee kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Als je meer wil weten over neurowetenschappen, bekijk dan eens de website of video van David Rock.