Belgium
NL

Hoe wij met onze klanten samenwerken

De afgelopen twintig jaar hebben we onze aanpak vormgegeven door gedragsverandering te monitoren, ongemakkelijke vragen te stellen en TPC Leadership’s klanten te begeleiden door crises, verandering en naar meer succes.
AC s Studio 210compressed 2

Hoe wij onze belofte waarmaken

De basis leggen voor een duurzame verandering

1. Wij blijven resultaatgericht

Betere leiders leveren betere organisaties op. Wij willen die impact vastleggen en ervan leren.

Bij de start van een programma maken we gebruik van een combinatie van psychometrische assessments, feedback van stakeholders en coaching om de capaciteiten van de mensen te beoordelen. Aan het einde van een programma voeren we opnieuw testen uit om de impact die we maken te kwantificeren.

2. Organisatiebrede aanpak

Onze assessments maken deel uit van een bredere benadering van transformatie, waarbij we naar de hele organisatie kijken, van het managementteam tot systemen, strategie, cultuur en het gedrag van individuen.

 • Purpose, visie en missie
 • Organisatiecultuur
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamprestaties
 • Het verankeren van leiderschapsgedrag

3. Wij keren je leiders binnenstebuiten

Persoonlijk, relationeel, team- en systeemleiderschap komt allemaal voort uit een gevoel van identiteit.

Wij helpen leiders om:

 • Hun waarden en drijfveren te benoemen
 • Het vermogen te vergroten om betekenis te vinden in het alledaagse
 • Nooit hun purpose uit het oog te verliezen

Door in te zoomen op de bron van mindsets en onbewust gedrag, zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van een leider de tand des tijds doorstaat. Dit vertaalt zich in persoonlijke, relationele, team- en organisatiebrede impact.

Met deze persoonlijke tot transpersoonlijke benadering brengen we mensen naar een niveau waarin ze empirisch hoger scoren op 360-beoordelingen, meer betekenisvolle relaties aangaan, betere organisatieontwikkelaars worden en zich richten op een geavanceerder duurzaamheidsbeleid en -strategie.

Persoonlijk

Wij helpen leiders voor zichzelf helder te krijgen wie ze zijn, wat hun doel is en hoe ze kunnen bereiken wat ze willen bereiken. Alleen wanneer ze voortbouwen op een fundament van persoonlijk leiderschap of zelfleiderschap zullen ze blijvende veranderingen in gang kunnen zetten.

Relationeel

Relationeel leiderschap hangt af van persoonlijk leiderschap, maar er zijn uiteraard anderen bij betrokken. Wij helpen leiders te onderzoeken hoe zij, door de manier waarop zij zich gedragen, anderen met emotionele intelligentie beïnvloeden en leiden om samen een doel te bereiken.

Team

Bij teamleiderschap gaat het erom hoe mensen relationeel leiderschap uitoefenen binnen de context van een groep met een formele autoriteitsdynamiek. Daarbij maken we geen onderscheid of een team zelforganiserend is, deel uitmaakt van een matrixorganisatiestructuur of een meer traditionele hiërarchie kent.

Organisatorisch

Wij helpen leidinggevenden te onderzoeken hoe zij met bredere systemen omgaan en hoe ze dit kunnen veranderen. Dit geldt vooral wanneer zij veel invloed hebben omdat ze een formele positie in een executive of non-executive bestuur uitoefenen, of eenvoudigweg vanwege de vergaande aard van hun rol of platform.

4. Echte ervaring is de basis

 

Onze interventies op het gebied van leiderschapsontwikkeling zijn nooit op zichzelf staande projecten of geïsoleerde processen. Twintig jaar coaching van leiders heeft ons geleerd dat ervaringsleren cruciaal is om duurzame resultaten te creëren.

De klanten van TPC Leadership kunnen rekenen op een ervaringsgerichte leercyclus die verschillende componenten omvat:

 • Een reeks workshops over kerncompetenties
 • Leerinterventies
 • Ondersteuning op de werkvloer
 • Gestructureerde resultaatmetingen
 • Gestructureerde leertrajecten
 • Peer-to-peer leren
 • Technologie die continu leren bevordert

Of we nu leiders in staat stellen persoonlijke doelen te bereiken of teams helpen synergie te vinden, onze leercycli worden in samenwerking ontworpen, zodat de impact die we creëren wordt behouden. Zelfs lang nadat we zijn vertrokken.

Het vertalen van ons raamwerk naar onze diensten

Onze diensten maken deel uit van een organisatiebrede aanpak die jou helpt de strategie te verwezenlijken. Onze aanpak begint van binnenuit, wordt gemeten en is ervaringsgericht en duurzaam.

Leiderschapsontwikkeling

Omarm een ander type leider, zodat mensen veerkracht opbouwen, een diepere betekenis vinden in wat ze doen en hun potentieel kunnen benutten.

Cultuurverandering

Creëer een ander soort omgeving waarin bekwame leiders kunnen opstaan, het moreel hoog blijft en briljante ideeën van overal kunnen komen, zelfs als er sprake is van onzekerheid.

Executive Leiderschap

Wees een rolmodel en articuleer de grote veranderingen die je wilt zien, zodat iedereen in de organisatie een duidelijk en inspirerend voorbeeld heeft.

Verhalen over impact

Wereldwijd begeleiden wij bedrijven, startups, non-profit- en overheidsorganisaties in hun ontwikkeling op basis van purpose, het keren van een crisis en het realiseren van een nieuw impactniveau.

Waarom TPC Leadership?

Met meer dan 20 jaar ervaring, hebben wij een aanpak ontwikkeld die jouw organisatie van binnenuit transformeert. Dat doen we door niet-constructieve paradigma’s te ontrafelen, te meten wat ertoe doet en een basis te leggen voor duurzame verandering.

Mask Group 43 1

Leten we praten

Ons diverse team van experts over de hele wereld heeft meer dan 20 jaar ervaring in het mede-ontwerpen van oplossingen voor complexe organisatorische uitdagingen. Neem contact met ons op om te zien hoe we jou kunnen helpen
ACs Studio 530
TPC new circle 1
ACs Studio 566

Selecteer je locatie en taal

Gebruik de site switcher om eenvoudig te navigeren tussen onze verschillende kantoren (in de taal van je voorkeur indien beschikbaar) of selecteer ‘Global’ voor ons hoofdkantoor. 

Belgium
NL
Global
EN

Locale websites

Belgium
EN
Belgium
FR
Belgium
NL
Brazil
EN
Brazil
PT
France
EN
Germany
DE
Germany
EN
India
EN
Italy
EN
Netherlands
EN
Netherlands
NL
Romania
EN
Switzerland
EN
Türkiye
EN
UK
EN
USA
EN