Organizasyon Kültürünü Geliştirin

İyi niyetten destek alarak doğru kültürü oluşturun

Organizasyon kültürü nedir?

Michael D. Watkins (Harvard Business Review Temmuz 2013) kurumsal kültürü tanımlamaya çalışırken aldığı yanıtlar şöyleydi:

  • “Kültür, kuruluşların “işleri” yapma şeklidir.” — Robbie Katanga
  • “Kültürbüyük ölçüde bir telafi etme” ürünüdür.” — Alec Haverstick
  • “Organizasyon kültürü, bir organizasyonun içeriden ortaklaşa paylaşılan bir tanımını tanımlar.” — Bruce Perron
  • “Kurum kültürü, örgütün üyelerini bütünleştirmek için 'tutkal' görevi gören değerlerin ve ritüellerin toplamıdır.” — Richard Perrin
  • “Organizasyon kültürü, işyerinde olan medeniyettir.” — Alan Adler
  • “Kültür, organizasyonun bağışıklık sistemidir.” — Michael Watkins
  • “Organizasyon kültürü, içinde yaşadığımız toplumun ana kültürü tarafından şekillendirilir, ancak belirli kısımlarına daha fazla vurgu yapılır.” — Elizabeth Skringar
  • “Büyük organizasyonlarda sadece bir kültür olduğunu varsaymak durumu fazlasıyla basitleştirir… ve yeni liderlerin alt kültürleri görmezden gelmesi risklidir.” — Rolf Winkler
  • “Bir organizasyon, gerçekliğe mümkün olduğu kadar çabuk adapte olabilen, yaşayan bir kültürdür.”— Abdi Osman Jama

Watkins, araştırmasını özetlerken, organizasyon kültürünün ne olduğu konusunda kesin bir cevap olmadığı ancak herkesin tüm organizasyonlarda bulunduğu konusunda hemfikir olduğu sonucuna varmıştır. Bu bakış açılarının, organizasyonlarını gerçekten anlamak ve onları daha iyiye doğru değiştirme umuduna sahip olmak için liderlerin ihtiyaç duyduğu bütünsel, incelikli bir organizasyon kültürü görüşünü sağladığını öne sürdü.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Mevcut organizasyon kültürünüzü değerlendirmek ve çalışanlarınızın yaptıklarının anlamlı ve amaca yönelik olduğunu hissettirmek amacıyla onları sürece nasıl dahil edeceğinizi belirlemek için sizinle birlikte çalışabiliriz.

Kurumsal Kültürünüzü Geliştirmek için Çözümler

Engaging the organisation

Organizasyonunuzda bütünsel etkileşim

Pek çok kurum iş yerindeki etkileşimi dikkate alır.  Ancak bunun, sadece bir aktivite değil, dönüşüm için gerçek bir güç olacağına nasıl emin olabilirsiniz? Etkileşimin yüzeysel düzeyde kalmayıp, kör noktaların belirlenerektüm liderlerin ve ekibin gelişmesine yardımcı olacak bir çözüm oluşturmak için sizinle birlikte derinleşeceğiz.

Action Learning

Eylem öğrenme

Eylem öğrenme, güvenli ve ilham verici bir ortamda gerçek vakalarla ortak öğrenmeyi destekler. Süreç, organizasyondaki iş yapma biçimlerini belirleyerek ileri taşımak için gerekli olan destek algısının ve fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak işler. Katılımcılara gelecekte 'zor' diyalogları yönetebilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm yaratıcı teknikleri öğretiriz.

Giving and Receiving Feedback

Geri bildirim kültürü yaratmak

Geri bildirim almanın ve vermenin, farklı kültürlerin düşünce ve iletişim kurma yöntemleri ile nasıl şekillendiğini düşünün ve bu konudaki becerilerinizi bunun üzerinden geliştirin. Dinleme becerilerini, zor mesajların ele alınışını ve ilerlemeye yönelik bildirimlerin sisteme dahil edilmesini organizasyonunuzun sağlıklı gelişimi için geliştirin.

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3