Sistemik Liderlik

Organizasyonunuzu ortak bir hedefe doğru yönlendirin

İçinde bulunduğumuz sistemin günlük işlerimize anlam yükleme konusunda bir gücü bulunur. Sistemik liderlik anlayışı, bizim organizasyona ve onu oluşturan bireylere bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşmamızı sağlar.

Sistemik liderlik, bağımlı ve karmaşık sistemlerin birbirine etkisini anlar ve cevabın birbirleriyle olan etkileşimlerinde bulunduğunu kavrar.

Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına uygun programı sizinle iş birliği yaparak oluşturuyoruz. Aşağıda belirtilenlerin dışında gerekli gördüğünüz herhangi başka bir konu varsa sizinle fikir birliğine vararak bu konuyu da odağımıza alır ve programınızı bu doğrultuda tasarlarız.

Sistemik Liderlik Gelişimine Yönelik Çözümlerimiz

Strategy Development

Stratejinizi geliştirin

Stratejinin önemini, vizyon, misyon ve planlar arasındaki konumunu ve organizasyonunuzu amacına doğru nasıl yönlendirebileceğini analiz edeceğiz. Stratejinin geliştirlme ve uygulanma aşamalarına ekibi de dahil ederek herkesin kendini güçlü ve motive hissetmesi için nasıl yaklaşılması gerektiğini belirleyeceğiz.

Strategy Articulation

Stratejinizi açıkça ifade edin

Tüm takımların ve liderlerin kendi rollerini nasıl oynayabileceklerini görebilmeleri ve fikirlerini eylemlere dönüştürebilmeleri için stratejinin organizasyon geneline nasıl dahil edileceği konusunu sizinle birlikte çalışacağız.

TPCL-icon-124

Organizasyonunuzun amacınızı ortaya çıkarın

Organizasyonun “amacı”, organizasyonu algılanan hedefe yönlendiren ve harekete geçiren motive edici içici güçtür. Bu amaç hiç yoktan ortaya çıkarılamaz. Organizasyonunuzun kurucularından, varislerinden, yazılı olmayan kültürünüzden ve karar verme süreçlerinizden şekillenerek oluşur. Organizasyon amacınızı ifade etmenize ve bunu organizasyondaki tüm seviyelerde yol gösterici ilkeniz olarak kullanmanıza yardımcı olmaktayız.

Organisational Design

Organizasyonel süreçlerinizi analiz ederek tasarlayın

Organizasyon liderliği yapıları, süreçleri ve KPI'lar sıklıkla faydalı olmayan davranışları ortaya çıkarabilir. Verimliliği artırmak, riski azaltmak veya stratejik yönü desteklemek için tasarlanmış olsalar da istenmeyen yan etkileri olabilir. Biz, sizinle iş birliği yaparak analiz ettiğimiz bu davranışsal sonuçları giderecek ve yapıcı zihniyeti açığa çıkaracak organizasyonel süreçleri yeniden tasarlamayı hedefliyoruz.

Engaging the organisation

Organizasyonunuzda bütünsel etkileşim

Pek çok kurum iş yerindeki etkileşimi dikkate alır. Ancak biz, bu etkileşimin, çalışanların dönüşümünü sağlayacağı bir süreçle gerçekleşmesi için yöneticileri tam anlamıyla destekleriz. Sürdürülebilir bir liderlik kültürü tasarlamak için neler yapabileceğimizi sizinle birlikte değerlendiririz.

Culture, Values and Corporate Reputation

Kültür, Değerler ve Kurumsal İtibar

Liderlerin kültürel farklılıkları nasıl benimseyeceklerini öğrenmeleri ve bunları güçlü, motive bir ekip oluşturmak için proaktif olarak kullanmaları hayati önem taşımaktadır. Kurum için ortak bir değerler kümesi oluşturmak herkesi bir araya getirebilir, aynı amaç ve hedefler için ilerlerken her bireyin süreci sahiplenmesine olanak tanır.

TPCL-icon-32

Yönetim, politikalar ve prosedürler

Kararlar tarafından etkilenecek kişiler, bu kararların tasarlanma ve uygulama aşamalarında sorumluluk aldıklarında kararlara karşı olmak yerine uygulama yönünde bir eğilim gösterirler.

Yöneticilerinizin ekipleriyle yakın bir iş birliği içinde çalışmasını ve ortaya çıkan kararları kendi çıktıları olarak sahiplenmelerine destek olacağız.

Managing Crisis

Kriz döneminde liderlik

Bir krizi yönetmek, kriz henüz başlamadan başlar - neredeyse her zaman önden gelen erken uyarı sinyallerini fark etmeleri için liderlere yardımcı oluyoruz. Liderler, karakter özelliklerinin, kurum kültürünün, bir organizasyon ekosisteminden yararlanmanın önemini ve Covid-19 salgını gibi önceki deneyimlerden nasıl ders çıkarılması gerektiğini anlayacaklardır.

Inclusive Leadership

Kapsayıcı Liderlik

Kapsayıcılık davranışsaldır. Herkesin inançlarını ve davranışlarını etkileyen önyargıları vardır - ancak bunlar hafifletilebilir. Kapsayıcı liderlik farkındalık atölyeleri veya önemli karar alma süreçlerinin dönüşümsel yeniden tasarlanması sayesinde, doğru davranışları etkinleştirmek için sizinle birlikte çalışacağız.

TPCL-icon-24

Güçlü yönler odaklı liderlik

Güçlü yönlere odaklanarak çalışan liderler ilgilerini zaten işe yarayan konulara çevirir, etkilerini takdir eder ve güçlü yönlerini geliştirebilecekleri farklı alanları keşfederler. Güçlü yönlerini kullanan insanların, mükemmel bir yaşam kalitesine sahip olduklarını bildirme olasılıkları üç kat daha fazladır ve işlerine bağlılık olasılıkları altı kat daha fazladır. Ortalama olarak %7,8 daha üretkendirler ve kurumları da %8,9 daha karlıdır.

Technology and Humanity

Teknoloji ve insanlık

"Geleceği tahmin etmenin tek yolu onu kendinizin yaratmasıdır" (Abraham Lincoln). Yapay zeka ve makine öğrenmesi, insanlar ve iş üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaya başlıyor. Biz, bu yeni dünyada hangi yeni becerilerin gerektiği ve liderlerin, çalışmaları gelişen teknoloji nedeniyle önemli ölçüde farklılaşan çalışanlara nasıl yardımcı olabileceği gibi konuları araştırarak teknolojinin organizasyonunuzun amacına nasıl hizmet edeceğini inceliyoruz. Bu geçiş sürecinin organizasyonunuz için en etkin şekilde gerçekleşmesi için size destek oluyoruz.

Internal Coach Development

Şirket içi koçluk ve mentorluk programı

Koçluk ve mentorluk eğitim programlarımız ICF, EMCC ve ILM sertifikaları ile akredite edilmiştir ve liderliği koçvari bir yaklaşım ile değerlendiren liderler, ekipler ve kurumlar için idealdir.

Programlarımızla ilgili daha fazla detay için -->

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3