Liderlik Duruşu

Liderlik duruşunuzu öz farkındalık ve koçluk becerileri ile geliştirin

İşinde ve günlük hayatında çalışmalarını belirli bir değer sistematiği ile yöneten, anlam ve amaç duygusu ile hareket eden liderler… bunu sadece farkındalık ile gerçekleştirebilirler.

Liderler, tercihlerini, önyargılarını, çalışma tarzlarını ve başkaları üzerindeki potansiyel etkilerini anlama becerilerini geliştirerek kendilerinin daha iyi versiyonları haline gelir. Biz liderlerin kendilerini adapte edebilme ve yönetme, artık işe yaramayan gereksiz davranış kalıplarından ayrışarak yeni, daha etkili olanları benimseme becerilerini destekliyoruz.

Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına uygun kişisel liderlik gelişimi programını sizinle iş birliği yaparak oluşturuyoruz. Aşağıda belirtilenlerin dışında gerekli gördüğünüz herhangi başka bir konu varsa sizinle fikir birliğine vararak bu konuyu da odağımıza alır ve programınızı bu doğrultuda tasarlarız.

Liderlik Duruşu Gelişimine Yönelik Çözümlerimiz

Self-awareness

Öz farkındalık gelişimi

Öz farkındalık, içten gelen liderlik becerilerinin öne çıkma sürecini harekete geçirir. Bilinçli sorgulama yoluyla, liderlerin kimlik algılarını şekillendirmelerine, anlam algılarını güçlendirmelerine ve kullanmadıkları kaynakları ile güçlü yönlerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Böylece değerlerinin, inançlarının, becerilerinin ve davranışlarının hizalandığını deneyimleyen liderler, duygusal zeka, dayanıklılık ve baskı altında etkili bir şekilde çalışma becerilerindeki gelişimi fark ederler.

Resilience

Dayanıklılığı güçlendirmek

Dayanıklılık (Resilience); hayatta karşımıza çıkan terslikler, engeller, zorlayıcı durumlar ile başa çıkma ve tekrar ayağa kalkma becerimizi ifade eder. Dayanıklılığı yüksek olan yöneticiler, yüksek stres içeren zorlu şartlar altında bile işlerinde başarıya ulaşmaya ve potansiyellerinin tamamını kullanmaya yetkin olurlar.

Engaging the organisation

Organizasyonunuzda bütünsel etkileşim

Pek çok kurum iş yerindeki etkileşimi dikkate alır. Ancak biz, bu etkileşimin, çalışanların dönüşümünü sağlayacağı bir süreçle gerçekleşmesi için yöneticileri tam anlamıyla destekleriz. Sürdürülebilir bir liderlik kültürü tasarlamak için neler yapabileceğimizi sizinle birlikte değerlendiririz. 

Action Learning

Eylem öğrenme

Eylem öğrenme, güvenli ve ilham verici bir ortamda gerçek vakalarla ortak öğrenmeyi destekler. Süreç, organizasyondaki iş yapma biçimlerini belirleyerek ileri taşımak için gerekli olan destek algısının ve fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak işler. Katılımcılara gelecekte 'zor' diyalogları yönetebilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm yaratıcı teknikleri öğretiriz.

Leading with Meaning & Purpose

Anlam ve amaç duygusu ile liderlik

Liderler, amaç duygularıyla uyum içinde hareket ettiklerinde kendilerinden daha büyük bir gerçekliğe katkıda bulunduklarını fark ederler. Anlam ve amaç duygusu ile liderlik, performans artışı ve bağlılığın kuvvetlenmesi yönünde bir eğilimin önünü açar. Liderlerin daha derin bir amaç duygusu oluşturmalarını ve işyerinde daha fazla anlam yaratmalarını sağlamaları için gereken bilgi, beceri ve zihniyeti geliştirmelerine destek olmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Leading through Change

Değişim döneminde liderlik

Mevcut değişim yönetimi sistemlerini temel alarak, liderlerin değişimi nasıl canlandırabilecekleri, yönlendirebilecekleri ve bunları şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu bir yolda nasıl ilerletebilecekleri konularında destekleyecek bilgi, beceri ve zihniyeti geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.

Managing Crisis

Kriz döneminde liderlik

Bir krizi yönetmek,kriz henüz başlamadan başlar - neredeyse her zaman önden gelen erken uyarı sinyallerini fark etmeleri için liderlere yardımcı oluyoruz. Liderler, karakter özelliklerinin, kurum kültürünün, bir organizasyon ekosisteminden yararlanmanın önemini ve Covid-19 salgını gibi önceki deneyimlerden nasıl ders çıkarılması gerektiğini anlayacaklardır.

Leading Agile Teams

Kapsayıcı liderlik

Kapsayıcılık davranışsaldır. Herkesin inançlarını ve davranışlarını etkileyen önyargıları vardır - ancak bunlar hafifletilebilir. Kapsayıcı liderlik farkındalık atölyeleri veya önemli karar alma süreçlerinin dönüşümsel yeniden tasarlanması sayesinde, doğru davranışları etkinleştirmek için sizinle birlikte çalışacağız.

TPCL-icon-99

Güçlü yönler odaklı liderlik

Güçlü yönlere odaklanarak çalışan liderler ilgilerini zaten işe yarayan konulara çevirir, etkilerini takdir eder ve güçlü yönlerini geliştirebilecekleri farklı alanları keşfederler. Güçlü yönlerini kullanan insanların, mükemmel bir yaşam kalitesine sahip olduklarını bildirme olasılıkları üç kat daha fazladır ve işlerine bağlılık olasılıkları altı kat daha fazladır. Ortalama olarak %7,8 daha üretkendirler ve kurumları da %8,9 daha karlıdır.

Use coaching skills

Koçluk becerilerini kullanma

Liderlerin, iş yerinde koçluk becerilerini kullanmaları hem kendilerinin hem de ekiplerinin engellerini ortadan kaldırarak, potansiyellerine tam anlamı ile ulaşmalarını ve en iyi sonuçları elde etmelerini sağlar.

Internal Coach Development

Şirket içi koçluk ve mentorluk programı

Koçluk ve mentorluk eğitim programlarımız ICF, EMCC ve ILM sertifikaları ile akredite edilmiştir ve liderliği koçvari bir yaklaşım ile değerlendiren liderler, ekipler ve kurumlar için idealdir.  

Programlarımızla ilgili daha fazla detay için -->

Management Training Courses

Yönetici eğitimleri

Yönetici eğitimlerimiz 1/2 günlük modüller halinde verilir ve isteğe bağlı olarak farklı formatlarda birleştirilebilirler.  

Programlarımızla ilgili daha fazla detay için -->

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3