Kendini Yöneten Takımlara Liderlik

Ekibinizin güçlü yönlerini öne çıkarın

Takım liderliğinin seviyesi, ekiplerin olası talepleri nasıl karşıladığını, uzun vadeli hedeflere yönelik başarılara nasıl ulaştığını belirler. Potansiyelinin en iyi halinde performans gösteren takımları desteklemek için önce organizasyonun stratejik vizyonunu ve mevcut operasyonel görevleriyle ilişkisini anlamayı hedefleriz.

Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına uygun programı sizinle iş birliği yaparak oluşturuyoruz. Aşağıda belirtilenlerin dışında gerekli gördüğünüz herhangi başka bir konu varsa sizinle fikir birliğine vararak bu konuyu da odağımıza alır ve programınızı bu doğrultuda tasarlarız.

Kendini Yöneten Takımlara Liderlik İçin Çözümlerimiz

Engaging the organisation

Organizasyonunuzda bütünsel etkileşim

Pek çok kurum iş yerindeki etkileşimi dikkate alır. Ancak biz, bu etkileşimin, çalışanların dönüşümünü sağlayacağı bir süreçle gerçekleşmesi için yöneticileri tam anlamıyla destekleriz. Sürdürülebilir bir liderlik kültürü tasarlamak için neler yapabileceğimizi sizinle birlikte değerlendiririz.

Action Learning

Eylem öğrenme

Eylem öğrenme, güvenli ve ilham verici bir ortamda gerçek vakalarla ortak öğrenmeyi destekler. Süreç, organizasyondaki iş yapma biçimlerini belirleyerek ileri taşımak için gerekli olan destek algısının ve fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak işler. Katılımcılara gelecekte 'zor' diyalogları yönetebilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm yaratıcı teknikleri öğretiriz.

Leading Virtual Teams

Dijital ekip liderliği

Organizasyonlar dijitalleşirken yüksek performanslı dijital ekipleri yaratmak için odağımıza onları destekleyecek yapıların nasıl oluşturulacağını, ilham veren ve harekete geçiren liderliği, ve yenilikçi davranışların çevik yöntemlerle hayata geçirilmesini alıyoruz.  

Leading Diverse Teams

Takımlarda Çeşitliliği Yönetmek

Organizasyonların, globalde birbiri ile artan bağlantısı dolayısı ile liderleri, farklı coğrafyalarda bulunan ve farklı kültürlere sahip takımların çeşitliliğini, çalışanların kendi kimliklerini ortaya koyabilecekleri kapsayıcı platformu yaratmaları yönünde destekliyoruz.

Leading Agile Teams

Çevik/Agile takımlara liderlik

Dijital ekiplerden oluşan bir platformda karar alma mekanizmalarını ve liderliği farklı bir senaryoda değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir yapıda özerklik sahibi, ustalık kazanmış ve agile değerlerine sahip çıkacak liderler ve takımları öne çıkıyor. Agile ekiplerin bulunduğu bir organizasyon için sizinle birlikte modeller ve öğrenme alanları oluşturuyoruz.

Managing Crisis

Kriz döneminde liderlik

Bir krizi yönetmek, kriz henüz başlamadan başlar - neredeyse her zaman önden gelen erken uyarı sinyallerini fark etmeleri için liderlere yardımcı oluyoruz. Liderler, karakter özelliklerinin, kurum kültürünün, bir organizasyon ekosisteminden yararlanmanın önemini ve Covid-19 salgını gibi önceki deneyimlerden nasıl ders çıkarılması gerektiğini anlayacaklardır.

Building and Leading an Effective Team

Güçlü bir ekibe liderlik

Üyelerinin her birinin güçlü yönlerini öne çıkaran, ortak bir sinerji yaratarak herkesi aynı yöne doğru hareket etmeye motive eden yüksek performanslı bir ekip kurmayı öğrenin. Organizasyonunuzu ve amacınızı desteklemek için ekiplerinizin nasıl olması gerektiğini araştıracağız.

Inclusive Leadership

Kapsayıcı liderlik

Kapsayıcılık davranışsaldır. Herkesin inançlarını ve davranışlarını etkileyen önyargıları vardır - ancak bunlar hafifletilebilir. Kapsayıcı liderlik farkındalık atölyeleri veya önemli karar alma süreçlerinin dönüşümsel yeniden tasarlanması sayesinde, doğru davranışları etkinleştirmek için sizinle birlikte çalışacağız.

TPCL-icon-24

Güçlü yönler odaklı liderlik

Güçlü yönlere odaklanarak çalışan liderler ilgilerini zaten işe yarayan konulara çevirir, etkilerini takdir eder ve güçlü yönlerini geliştirebilecekleri farklı alanları keşfederler. Güçlü yönlerini kullanan insanların, mükemmel bir yaşam kalitesine sahip olduklarını bildirme olasılıkları üç kat daha fazladır ve işlerine bağlılık olasılıkları altı kat daha fazladır. Ortalama olarak %7,8 daha üretkendirler ve kurumları da %8,9 daha karlıdır.

Internal Coach Development

Şirket içi koçluk ve mentorluk programı

Koçluk ve mentorluk eğitim programlarımız ICF, EMCC ve ILM sertifikaları ile akredite edilmiştir ve liderliği koçvari bir yaklaşım ile değerlendiren liderler, ekipler ve kurumlar için idealdir.

Programlarımızla ilgili daha fazla detay için -->

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3