Dinamiklere Liderlik

Liderliğinizin etki alanını artırın

Açık ve daha güçlü konuşmalarla etkileşime geçin, motive edin ve etki edin. Sorumluluk ve güçten yola çıkarak ilerlemeyi desteklemek yerine seçimlerle ilerlemeyi desteklemek, diğerlerinin inisiyatif alma becerisini artırmak ve kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanımak, işte bu ilişkiye odaklı liderliktir.

Liderlerinizi duygusal zeka becerilerini geliştirmeleri  için destekleyin ve diğerlerinin güçlü yönlerine odaklanmanızı sağlayacak pozitif psikoloji yaklaşımını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına uygun kişisel liderlik gelişimi programını sizinle iş birliği yaparak oluşturuyoruz. Aşağıda belirtilenlerin dışında gerekli gördüğünüz herhangi başka bir konu varsa sizinle fikir birliğine vararak bu konuyu da odağımıza alır ve programınızı bu doğrultuda tasarlarız.

Dinamiklere Liderliğe Yönelik Çözümlerimiz

Engaging the organisation

Organizasyonunuzda bütünsel etkileşim

Pek çok kurum iş yerindeki etkileşimi dikkate alır. Ancak biz, bu etkileşimin, çalışanların dönüşümünü sağlayacağı bir süreçle gerçekleşmesi için yöneticileri tam anlamıyla destekleriz. Sürdürülebilir bir liderlik kültürü tasarlamak için neler yapabileceğimizi sizinle birlikte değerlendiririz.

Action Learning

Eylem öğrenme

Eylem öğrenme, güvenli ve ilham verici bir ortamda gerçek vakalarla ortak öğrenmeyi destekler. Süreç, organizasyondaki iş yapma biçimlerini belirleyerek ileri taşımak için gerekli olan destek algısının ve fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak işler. Katılımcılara gelecekte 'zor' diyalogları yönetebilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm yaratıcı teknikleri öğretiriz.

Giving and Receiving Feedback

Geri bildirim kültürü yaratmak

Geri bildirim almanın ve vermenin, farklı kültürlerin düşünce ve iletişim kurma yöntemleri ile nasıl şekillendiğini düşünün ve bu konudaki becerilerinizi bunun üzerinden geliştirin. Dinleme becerilerini, zor mesajların ele alınışını ve ilerlemeye yönelik bildirimlerin sisteme dahil edilmesini organizasyonunuzun sağlıklı gelişimi için geliştirin.

TPCL-icon-55

Yönetim, politikalar ve prosedürler

Kararlar tarafından etkilenecek kişiler, bu kararların tasarlanma ve uygulama aşamalarında sorumluluk aldıklarında kararlara karşı olmak yerine uygulama yönünde bir eğilim gösterirler.

Yöneticilerinizin ekipleriyle yakın bir iş birliği içinde çalışmasını ve ortaya çıkan kararları kendi çıktıları olarak sahilenmelerine destek olacağız.

Managing Crisis

Kriz döneminde liderlik

Bir krizi yönetmek, kriz henüz başlamadan başlar - neredeyse her zaman önden gelen erken uyarı sinyallerini fark etmeleri için liderlere yardımcı oluyoruz. Liderler, karakter özelliklerinin, kurum kültürünün, bir organizasyon ekosisteminden yararlanmanın önemini ve Covid-19 salgını gibi önceki deneyimlerden nasıl ders çıkarılması gerektiğini anlayacaklardır.

Engaging the organisation

Kapsayıcı liderlik

Kapsayıcılık davranışsaldır. Herkesin inançlarını ve davranışlarını etkileyen önyargıları vardır - ancak bunlar hafifletilebilir. Kapsayıcı liderlik farkındalık atölyeleri veya önemli karar alma süreçlerinin dönüşümsel yeniden tasarlanması sayesinde, doğru davranışları etkinleştirmek için sizinle birlikte çalışacağız.
Relationship Leadership

Dinamiklere liderlik

Liderlerin, günlük ilişkilerinde etkileşimlerinin kalitesini nasıl yönetip, etkilerini nasıl artırdıklarını keşfedin. Liderleri, üretken bir düşünme ortamı yaratmak ve iş arkadaşlarındaki zihniyet değişimlerini tetiklemek, iş performanslarını, katılımlarını ve başarılarını artırmak için pratik beceriler geliştirmeye davet ediyoruz.

TPCL-icon-24

Güçlü yönler odaklı liderlik

Güçlü yönlere odaklanarak çalışan liderler ilgilerini zaten işe yarayan konulara çevirir, etkilerini takdir eder ve güçlü yönlerini geliştirebilecekleri farklı alanları keşfederler. Güçlü yönlerini kullanan insanların, mükemmel bir yaşam kalitesine sahip olduklarını bildirme olasılıkları üç kat daha fazladır ve işlerine bağlılık olasılıkları altı kat daha fazladır. Ortalama olarak %7,8 daha üretkendirler ve kurumları da %8,9 daha karlıdır.

Emotional Intelligence

Duygusal Zeka

Kendini ve ekibini geliştiren, başarı ile ilerleyen liderlerin özelliklerine baktığımızda öz farkındalık, dürtü kontrolü, azim, motivasyon, empati ve sosyal becerinin öne çıktığını görürüz. Yöneticilerinizin, kendi duygusal zeka algılarıyla diğerlerinin onların duygusal zekası ile ilgili algılarını inceliyor ve onlarla birlikte gelişim alanlarını belirleyip güçlü yönlerini nasıl daha etkin bir şekilde kullanabileceklerini çalışıyoruz.

Communicating for impact

Güçlü etkiye yönelik iletişim

Önce sorularla başlıyoruz: Bir mesaj iletmek istediğinizde bunu nasıl yaparsınız? Paydaşlarınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz? İkna etmek istediğinizde karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Daha sonra, farklı iletişim teorileri arasından liderlerin nasıl hedef kitlelerine özel tasarlanmış mesajlar oluşturacağını, kredibilitelerini artırıp mesajlarının doğru algılanmasını geliştirmek üzerine yöneticilerle çalışıyoruz. Liderleri hikaye anlatıcılıkları, şimdi ve burada duruşları ve iletişim tarzları üzerinden yapıcı geri bildirimlerle besliyoruz.

Internal Coach Development

Şirket içi koçluk ve mentorluk programı

Koçluk ve mentorluk eğitim programlarımız ICF, EMCC ve ILM sertifikaları ile akredite edilmiştir ve liderliği koçvari bir yaklaşım ile değerlendiren liderler, ekipler ve kurumlar için idealdir.

Programlarımızla ilgili daha fazla detay için-->

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3