Liderlik Gelişimi Hizmetlerimiz

Tüm organizasyonunuz genelinde amaç oluşturmak

                                                                                                                                             

Kişisel, ilişki odaklı, takım odaklı ve sistemik liderlik- gün sonunda hepsi bir kimlik duygusundan kaynaklanır. 

Bir liderin kendini kim olarak gördüğü, onu yönlendiren amaç, kendisi ve başkaları hakkında sahip olduğu değerler ve inançlar... tüm bunlar odaklandığı ve geliştirdiği becerilerini, sergilediği davranışları ve çevresinde oluşturduğu ortamı belirler.

Yaklaşımımız, liderlerin değerlerini ve ilkelerini belirlemelerini destekleyerek, tüm çalışmaları boyunca değerlerini sürekli olarak uygulamaya koymalarını sağlar. Liderlerin, asıl amaçlarını gözden kaçırmadan, her gün anlamlı olanla bağlantılarını sürdürme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Birlikte oluşturduğumuz çözümlerimiz, farklı kişilerin anlam ve amaç kavramlarına yükledikleri anlamı ortaya çıkarmayı, duygusal zekayı içeren beceriler geliştirmeyi; diğerlerinin anlam ve amaç yolculuğuna yardımcı olmayı; ve pozitif psikoloji yaklaşımında bulunan olumlayıcı konuşmalar yolu ile güçlü öne çıkarmayı amaçlıyor.

Paylaşımlar

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Liderlik Gelişimi Hizmetlerimiz

Liderlik Duruşu

Liderlerin değerlerini ve yol gösterici ilkelerini belirlemelerine ve bunların, çalışmalarıyla ilişkisini keşfetmelerine destek olmak.

Dinamiklere Liderlik

Liderlerin duygusal zeka becerilerini geliştirmeleri ve pozitif psikoloji yaklaşımı ile ekiplerinin güçlü yönlerini açığa çıkarmaları yönünde desteklenmesi.

Kendini Yöneten Takımlara Liderlik

Liderlerin, ekiplerini grup anlam ve amacına yöneltebilmeleri, faaliyetlerini organizasyon hedefleri doğrultusunda yönetmeleri veya sinerjiler oluşturarak ekiplerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamaları yönünde destekliyoruz.

Sistemik Liderlik

Organizasyonunuz, paydaşlarınız, çalışanlarınız ve topluluklar yararına organizasyonunuzun ortak amacını ve kolektif değerlerini belirleme, başarıları ölçümleyebilmek ve kutlayabilmek için süreçler geliştirmek gibi konularda kurumunuza destek sağlıyoruz.

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3