Takım Koçluğu

Sürdürülebilir yüksek performansa ulaşması beklenen ekiplerin uyum içinde çalışmasına destek olmak

Takım Koçluğuna neden ihtiyaç var?

Takım koçluğu, takım içi ve takımlar arası yüksek performans bileşenlerini en üst düzeye çıkarmak için ekibi fasilite etme ve meydan okuma sanatıdır.

Yüksek etkili dönüşümsel bir metodoloji olarak giderek daha fazla tanınan takım koçluğu, belirsizliğin hakim olduğu karmaşık ortamlarda, yönü esneklikle belirlemek ve dümeni yönlendirebilmek amacıyla ekibi “bütünsel sistem ve paydaşları”  bağlamında analiz ederek desteklemeyi amaçlar.

Takım Koçluğu nasıl işe yarar?

In a fast-paced business world, teams often fall short of operating at their best because of:

Hızlı tempolu bir iş dünyasında, ekiplerin işleyişi genellikle aşağıdakilerden dolayı en iyi şekilde performans göstermez:

 • Kurumsal strateji ve kültürle uyumlu olmayan zorlayıcı hedefler veya amaçlar
 • Belirsiz veya geçersiz karar süreçleri
 • Etkili iletişim talimatlarının ve takım fasilitasyon rutinlerinin eksikliği
 • Koordine edilmiş bir paydaş yönetimi stratejisinin olmaması
 • Ekip üyeleri arasındaki “yetersiz güven”den kaynaklanan, zor görüşmeleri yönetme kapasitesinde görülen azalma ve çalışma ortamında gereksiz kaygı, stres ve rahatsızlık seviyesinde artış

Bunun gibi aksaklıklar iş performansı üzerinde dramatik bir etki yaratabilirler. Özellikle, organizasyonun yönetiminden sorumlu bölüm ve yönetim kurulu gibi kademeleri içerdiğinde takım koçluğu, şirketin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşır.

Takım koçları, takımların mevcut kalıplar ve dinamikler hakkındaki farkındalıklarını artırarak ve takım üyelerinin takım içindeki süreçleri, ilişkilerini ve takımın performansını geliştirmek için kaynaklarını ve güçlü yanlarını kullanmaları için onlara meydan okuyarak (challenge) destekler.

Doğru Takım Koçluğu hizmetine ulaşmak

Müşterilerimizi özenli ve uluslararası kalite süreçlerimizle işe aldığımız seçkin fakülte üyesi koçlarımızla bir araya geçirmek bizi gururlandırıyor.

Koçlarımız, dünyanın her bir yerindeki müşterilerini desteklemek için çok çeşitli disiplinlerde (eğitim, işletme bilimi, felsefe, psikoloji ve sinirbilim) zengin bir deneyimden faydalanırlar. Aşağıdaki alanlarda uzmanlık sağlayabilirler:

 • Ekibi kurma – yeni bir araya gelmiş bir ekibin üyeleri arasındaki işleyiş dinamiklerini etkin kılacak güvene dayalı süreçler oluşturmak
 • Ekibin dönüşümü – değişim ve dönüşüm dönemi boyunca ekipleri desteklemek
 • Üst yönetim ekip koçluğu – CEO'ları ve ekiplerini performans geliştirmeleri, geleceği öngörmeleri ve şirketi hedeflerine ulaştıracak olağanüstü sonuçlar elde etmeleri amacıyla desteklemek
 • Karmaşaya hakim olma – üst yönetim ekiplerinin değişim, karmaşıklık ve türbülansta başarılı bir şekilde ilerlemelerini desteklemek
 • Stratejik yön – ekipleri geleceğe yönlendirecek bir vizyon, strateji ve kültür yaratılmasında fasilite etmek
 • Çatışmaları yönetmek – ekip potansiyelini özgürleştirmek için çatışmanın ortaya çıkmasını, yönetimini ve dönüşümünü desteklemek

Her takım koçluğu programı sizin koşullarınıza, hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak şekillenir:

Takım Koçluğu süreci nasıl ilerler?

Danışmanlık

Sürecin ilk aşamasında istek ve ihtiyaçlarınızı anlayarak başarı ölçütlerini neyin belirleyeceğini analiz ederiz. 

Kick off

Sürece başlarken ekibinizle bir kick off toplantısı düzenleyerek herkesi programın amaçları ve kapsamı hakkında bilgilendiriyoruz.

Ekip Değerlendirmesi

Duruma bağlı olarak, niteliksel ve niceliksel bir ekip performans değerlendirmesi yapabiliriz. Böylece güçlü yönler, motive eden faktörler ve daha fazla geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi hedeflenir. Teşhis yöntemleri çevrimiçi değerlendirmeleri, paydaş görüşmelerini ve odak gruplarını içerebilir.

Alım Görüşmeleri

Koçlarla yakınlık ve güven oluşturmak için takımdaki bireylerle görüşmeler yapabiliriz. Katılımcılar, takım koçluğunun metodolojisi ve amaçları hakkında bilgi edinecek, ardından kişisel öğrenme hedeflerini belirlemelerinde onlara destek olacağız.

Ekip Gelişim atölyesi 

Performansını ve ilişkilerini geliştirmek isteyen bir takımın ana hedeflerini ve öncelikli ihtiyaçlarını doğrudan ele almanın bir yolu olarak takım koçluğu programını genellikle 1 veya 2 günlük yoğun bir “Ekip Gelişim” atölyesi ile açıyoruz. Yüz yüze veya çevrimiçi olabilen bu toplantıda ekip vizyon ve hedefleri netleştirilir ve hizalanır. Ekip süreçlerini iyileştirmek, çatışmaları yönlendirmek, olumlu ilişkiler ve çalışma kültürü geliştirmek için öncelikli girişimlerin eylem planlamasına başlar.

Ekip Koçluk seansları 

Seanslar değişken uzunluktadır (2, 4 veya 8 saat) ve etkili süreçler ve işlevsel ilişki dinamikleri geliştirirken ekibin sonuçlara ulaşmasını fasilite etmeyi amaçlar. Seanslar sırasında koç, takım farkındalığı oluşturmak, verimsiz dinamiklere meydan okumak ve kullanılmayan güçlü yönlerden yararlanmak için geri bildirimde bulunur ve gözlemlerini yansıtarak farklındalık olanakları sunar.

Değerlendirme

Takım koçluğu programının sonunda takımın öğrendiklerini ve edinimlerini yansıttığı, başarılarını kutladığı ve önündeki yolu tasarladığı bir ekip değerlendirme oturumu düzenliyoruz. Bu aşamadan sonra, başarı kriterlerinizi karşıladığımızı veya ötesine geçip geçmediğimizi bir yatırım getirisi analizi (ROI) ile belirleyebiliriz.

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3