Kurumlara Eğitim Programları

Yetkinliklerinizi geliştirerek proaktif ve sistemik düşünce biçiminizi güçlendirin

Kurum içi Eğitim Programlarına neden ihtiyaç var?

Değişimin ve belirsizliğin yoğun olduğu VUCA dünyasında liderlerinizin, çalışanlarınızın yetkinliklerini esnek ve çevik bir bakış açısıyla iş süreçlerine ve ilişkilerine yansıtması organizasyonunuzun uzun vadeli stratejilerine ulaşması için kaldıraç etkisi yaratır.

Organizasyonunuzun ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız eğitim programlarımız tepe yöneticilerinizin, liderlerinizin ve çalışanlarınızın yetkinliklerini geliştirerek proaktif ve sistemik düşünce biçimlerini etkinleştirir.

Eğitim Programlarımız neler?

Kurum içi eğitim programlarımızı farklı disiplinlerin güncel araştırmalarından yararlanarak ihtiyaçlarınıza ve uzun vadeli stratejik hedeflerinize yanıt verecek şekilde tasarlıyoruz.

Koçvari Liderler Eğitim Programı

Liderlerinizin koçluk yaklaşımı ile kendi liderlik stilini geliştirmesine ve alet çantalarına ekleyecekleri farklı liderlik, koçluk ve mentorluk araçları sayesinde birlikte çalıştıkları kişilerin kendi en iyi performans ve potansiyellerine ulaşmalarını hedefleyen programımızın süresi 3 gündür.

Koç şapkası ile liderlerin direktif veren tarzdan dönüşümsel tarza geçiş yapmalarına destek olan programımız, var olan koçluk birikimlerinden daha dinamik bir sonuç elde etmek isteyen bireyler için faydalıdır. Bu programı tamamlayan liderler, isterlerse ‘EMCC Foundation’ Sertifikasına başvurabilirler.

Sistemik Liderlik Programı

‘Sistem Bakış Açısı’, ‘Farklı Sistemleri Anlamak’, ‘Sistem ve Karmaşıklık’ ve ‘Sistem ve Kültür Entegrasyonu’ olarak dört ana başlık üzerine kurgulanmış olan programımızda mikroya yakından bakış (zoom-in) ve makroya bütünsel bakış (zoom-out) yaklaşımlarının katılımcıların kendi liderliklerine, özellikle VUCA ve kriz dönemlerini de içerecek şekilde adaptasyonunu hedefliyoruz. 2 günlük programda liderlerinizin, çalışanlarınızın bütünsel sisteme yönelik aksiyonlar geliştirmeleri için gerekli düşünce yapısını kazanmalarını sağlıyoruz.

Pozitif Liderlik Programı

Pozitif Liderlik programımız, pozitif psikoloji öğreti ve prensiplerini temel alarak; negatife odaklılığın panzehiri olacak bütünü gören ve potansiyeli ortaya çıkaran zihin yapısını öğrenmeyi ve yaymayı sağlar. Farklı güçlü yönlerinizin zenginliğini fark etmenizi sağlayarak kişiler arasındaki ilişkilerinizde iş birliği ve toleransın artmasını destekliyoruz. 2 gün süren programımız anlam ve amacını fark ederek yaşayan ve ilham veren liderlik yaklaşımınızı güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Dijital Dönüşüm ve Liderlik Programı

Dijital Dönüşüm yolculuğunun ‘İnsan’ ve ‘Süreç’ boyutlarında gerçekleştirdiğimiz danışmanlık ve fasilitasyonların yanı sıra organizasyonunuzun dijital dönüşümde hangi aşamada olduğuna ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak farklı çözümlere karşılık verecek eğitimler tasarlıyoruz.

Dijital dönüşüm eğitimlerimizde;  

 • Değişen müşteri davranışları, teknolojinin ilerleme hızı ve artan dijitalleşme ile birlikte dijital teknolojinin tek başına dijital dönüşümü getirmediğini öğrenmeyi,
 • Dönüşüme bütünsel bakış açısı ile bakarken organizasyonu strateji, iş modelleri, ürün ve hizmetler, müşteriye yaşatılan deneyim, organizasyonel yapılanma, karar alma mekanizmaları, teknoloji trendleri, kurulan iş birlikleri ile desteklemeyi,
 • Organizasyon dijitalleşirken liderleri sürece dahil etmeyi; dijital gereksinimlere uyum için onların değişimi yönetimi, çeviklik, iş birliği, güçlü yönler odaklı yaklaşım, ilham vererek harekete geçirme, bilgilendirerek dahil etme vb. yenilikçi davranışları geliştirmelerini ve hataya geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Değişim Yönetimi ve Dönüşüm Liderliği Programı

Değişimi ‘Anlamak’, ‘Yönetmek’ ve ‘Liderlik Etmek’ eksenleri üzerine kurulu olan bu 2 gün süren program ile liderlerin değişimi nasıl canlandırabilecekleri, yönlendirebilecekleri ve bunları şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu bir yolda nasıl ilerletebilecekleri konularında gelişmelerine aracılık ediyoruz.

İç Koçluk ve Mentorluk Programı

Uçtan uca tasarladığımız bu program ile hem liderlerin koçluk yetkinliklerini kalıcı şekilde artıracak hem de çalışanların motivasyon ve performansını yükseltecek şekilde iç koçluk/mentorluk modeli kurgusunun kurum bünyesinde kurulmasını hedefliyoruz.  

Güçlü Soru Sorma Teknikleri Programı

Güçlü soru sorma teknikleri, soru sorulan kişilerde düşünce mekanizmasını tetikleyerek hem yaratıcı fikir üretme hem de farkındalık yaratma konularında katkı sağlar. Bu hedefe yönelik olarak tasarlanmış bu 2 günlük eğitim programında katılımcılara sorularını doğru yapılandırmaları ve böylece hedeflerine yönelik sonuçları elde edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri ve araçları aktarıyoruz.

Derin Demokrasi ile Zor Diyalogları Yönetme Programı

Zor diyalogları esneklik, anlayış ve toleransla değerlendirmeye dayanıklılığı güçlendirmeye ve aidiyet ve bağlılığı artırmaya yönelik 2 gün süren programda, bir çatışma anındaki kişisel duruşla ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Küçük grup çalışmaları ile deneyimleme olanağı sağlanan çatışma durumu ile savaş konumundan barış konumuna geçilerek çatışma dönüşümünün gerçekleşmesi için sistemik teoriden yararlanıyoruz.

Anlam, Amaç Bulma ve Akışta Olma Programı

Katılımcıların bireysel yolculuklarını tasarlarken kendi potansiyellerini bulmalarını ve bunun için bireysel anlam ve amaçlarını, sistemden aldığı desteklerini fark etmelerini dolayısıyla toleranslarını yükseltmelerini amaçladığımız eğitimin süresi 2 gündür.

Dayanıklılık Programı

Dayanıklılık (Resilience); hayatta karşımıza çıkan terslikler, engeller, zorlayıcı durumlar ile başa çıkma ve tekrar ayağa kalkma becerimizi ifade eder. Dayanıklılığı yüksek olan yöneticiler, yüksek stres içeren zorlu şartlar altında bile işlerinde başarıya ulaşmaya ve potansiyellerinin tamamını kullanmaya yetkin olurlar. 2 günlük programda düşünce biçimleri hakkında farkındalık oluşturmayı, konulara farklı açılardan bakabilmeyi, gerçek ihtiyaçları fark ederek tüm kaynakları değerlendirebilmeyi destekleyen bir eğitim tasarımı sunuyoruz.

Hizmetlerimiz kataloğunu

Yaratıcı Fasilitatör ve Tasarımcı Düşünce Programlarımız

Programın amacı

 • Katılımcıların, daha yüksek iş performansı için farklı açılardan bakabilme,
 • Fasilitasyon teknikleri ile daha kolay ve etkili bir şekilde beyin fırtınası yapabilme,
 • Farklı düşünceleri birleşip amaç ve çıktı ekseninde anlamlı bir bütün haline getirebilme,
 • Teknolojinin imkanları ile insan ihtiyaçlarını birleştirebilme becerilerini kazanmasını hedefliyoruz.

Program ekiplere ne kazandıracak?

 • Ekiplerin, inovasyona hizmet eden insan merkezli bir yaklaşımla yaratıcı fasilitasyon tekniklerini kullanarak fikir üretilmesini,
 • İş ihtiyaçlarını karşılayabilmesini,
 • İş performansı olarak da en uçta müşteriye en doğru çözümü sunabilmesini sağlayacak becerileri edinmesini kazandırmayı amaçlıyoruz.

Program içeriği

Fasilitasyon düşüncesi ile geleceğe hazırlanmak, değişimi hızlandırmak, pazar şartlarında ezber bozucu olmak

Yaratıcı fasilitatörler için öncelikli alanlarda;

 • Yapıcı ve potansiyeli açığa çıkaran ortamları yaratmak ve ortamı tutabilmek
 • Etkiyi proaktif olarak tanımlamak
 • Yaratıcı fasilitasyon modelleri ile değişimi tetikleyen tasarımlar yapmak
 • Fasilitasyon karar yöntemleri ile farklı perspektiflerden bakarak hem çevik hem de koordinasyon içeren aktiviteleri yakalamak
 • Sponsorun ve fasilitasyonun ihtiyacını anlamaya yönelik soru modelleri ile çalışmak
 • Çıktıya yönelik fasilitasyon süreci tasarımı yapmak

Görsel fasilitasyon için çizim teknikleri ve görsel tasarım becerileri kazanımı

Tasarımcı düşünce ile ilgili kapsamlı teori ve pratiklerin örnek vakalarla paylaşımı

Yeni Program ne zaman?

21-22-29 Temmuz 2023

Online, canlı düzenlenen programda inovatif bir bakış açısı ile yaratıcı süreçleri tasarlama ve tasarım odaklı düşünme becerileri kazanmanızı amaçlıyoruz.

Katılmak için bizimle iletişime geçin

Program hakkında detaylı bilgi edinmek veya kurumunuza özel bir Yaratıcı Fasilitatör ve Tasarımcı Düşünce Programı için bizi hemen arayın:

+90 212 319 77 75 – info.tr@tpcleadership.com

Görüşmek ister misiniz?

Ortaklarımızdan oluşan global ekibimiz bireyler, ekipler ve organizasyonlarla
çalışmak konusunda 200 yılın üzerinde deneyime sahiptir.

İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz hakkında sizinle konuşarak organizasyonunuza özel bir
çözüm üretebilmek bizi sevindirir.

3