In de huidige mondiale markt werken we over de grenzen heen en met verschillende culturen. Dat vraagt andere skills van leidinggevenden en organisaties.

Met onze oplossingen voor wereldwijd en internationaal leiderschap bieden we leidinggevenden de kennis, vaardigheden en mindset om te werken in die internationale markt.

Wij stellen programma’s samen, volledig afgestemd op jouw behoeften. Hieronder een aantal mogelijke onderwerpen:

Persoonlijk leiderschap

Als je in een mondiale omgeving opereert, is het van belang dat je je eigen identiteit behoudt en tegelijkertijd begrijpt welke uitwerking je hebt op andere culturen, overtuigingen en manieren van werken. Onze aanpak omvat bijvoorbeeld: zelfvertrouwen ontwikkelen om met andere culturen te werken; erkennen en overwinnen van onbewuste vooroordelen; helder hebben wat je persoonlijke waarden zijn in relatie tot verschillende culturen.

Relationeel leiderschap

Om een functie op wereldwijd niveau goed uit te kunnen oefenen, bouw je als leidinggevende relaties op waarbij je rekening houdt met cultuurverschillen en deze weet te benutten. Onze oplossingen richten zich op: leidinggeven met behulp van en via anderen in een culturele setting; het ontwikkelen van geschikte interpersoonlijke vaardigheden; culturele en emotionele intelligentie; zorgen dat goede bedoelingen ook zo worden opgevat.

Teamleiderschap

In een internationale context heb je als leidinggevende van een team te maken met unieke uitdagingen die een andere aanpak vragen. Voor effectief leiderschap is bijvoorbeeld van belang dat: je op wereldwijd niveau met elkaar samenwerkt; collaboratieve processen in gang zet; je samenwerking met lokale organisaties opzet; je weet hoe je virtueel een optimale teamperformance kan bereiken.

Systemisch leiderschap

Op het niveau van systemen is het belangrijk dat je als leidinggevende inspeelt op de veranderende wereldmarkt en weet hoe je gebruik kunt maken van mondiale mogelijkheden. Onze aanpak omvat bijvoorbeeld: creëren en promoten van systemisch inzicht; betrokkenheid en verantwoordelijkheid van lokale organisaties genereren voor mondiale aangelegenheden; aankaarten van talentmanagement en ontwikkelingsmogelijkheden op mondiaal niveau.

Contact

Wil je meer weten over wie wij zijn, hoe wij werken en wat we voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.