Er is een groeiende trend naar betekenis en zingeving van leiderschap. Starters zijn op zoek naar een loopbaan die betekenis heeft. Getalenteerde medewerkers die het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en het verschil maken, blijven langer. Leiderschapsteams en shareholders zijn zich er steeds meer van bewust dat het om meer gaat dan alleen winst maken.

Bij organisaties die geleid worden met gevoel voor zingeving, zien we vaak een betere performance en meer commitment van de medewerkers. Wanneer mensen ervaren dat ze niet alleen voor zichzelf werken maar voor een groter geheel, verhoogt dat hun motivatie en hun ‘sense for purpose’.

Wij helpen leidinggevenden meer kennis, vaardigheden en een mindset te ontwikkelen waarmee ze een groter gevoel van betekenis en zingeving op de werkvloer creëren.

Wij stellen programma’s samen, volledig afgestemd op jouw behoeften. Hieronder een aantal mogelijke onderwerpen:

Persoonlijk leiderschap

Voor jou als persoon betekent zingeving dat je goed jouw ‘waarom’ moet kennen en waar jij betekenis uit haalt. In onze aanpak helpen we je als leidinggevende met bijvoorbeeld: het vaststellen van je waarden en uitgangspunten in relatie tot je werk; waarden om te zetten in acties in alles wat je doet; vaardigheden te ontwikkelen om met jouw ‘purpose’ verbonden te blijven in je dagelijkse werk.

Relationeel leiderschap

Leiderschap dat zorgt voor meer betekenis en zingeving, heeft relationele vaardigheden nodig die mensen stimuleren en steunen, zodat ze weten dat hun bijdrage belangrijk en van betekenis is. Onze oplossingen zijn gericht op bijvoorbeeld: leren hoe verschillend mensen zekijken naar het concept van betekenis en zingeving; opdoen van vaardigheden op het gebied van emotionele en spirituele intelligentie; weten hoe je gesprekken moet voeren om mensen hun betekenis en zingeving te helpen vinden; hoe je kwaliteiten kunt versterken met behulp van waarderende gesprekken.

Teamleiderschap

Betekenis en zingeving in een team vergt leiderschap dat individuen op een lijn kan brengen rond gezamenlijke waarden. Wij helpen leidinggevenden hiermee door bijvoorbeeld: vaardigheden te ontwikkelen om teamleden te helpen hun persoonlijke doelstellingen aan te laten sluiten op het doel van de groep; teamactiviteiten af te stemmen op de organisatiedoelstellingen; synergiën en samenwerkingen te ontwikkelen; het werk zo in te richten dat de waarden als uitgangspunt dienen voor alle activiteiten.

Systemisch leiderschap

Een leiderschapscultuur ontwikkelen op basis van betekenis en zingeving betekent systemen en processen inrichten waarmee ook een bijdrage geleverd kan worden buiten het directe bedrijfsbelang. Bijdragen die zich richten op de bredere lokale en wereldwijde gemeenschap. In onze programma’s helpen wij organisaties: een gezamenlijk doel vast te stellen en gezamenlijke waarden overeen te komen; processen te ontwikkelen waarmee gemeten kan worden of aan die waarden voldaan wordt; succes te delen en vieren ten bate van de organisatie, stakeholders, medewerkers en gemeenschappen.

Contact

Wil je meer weten over wie wij zijn, hoe wij werken en wat we voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.