Wat is teamcoaching?

Omdat je vaak als team en niet alleen als individu met doelstellingen te maken krijgt, is efficiënt samenwerken belangrijk. Maar moderne teams zijn zelden op de dezelfde plek op dezelfde tijd, en de toch al zo sporadische vergaderingen moeten over meerdere tijdzones plaatsvinden. Het is de huidige realiteit en norm en toch levert het niet altijd optimale resultaten op.

Teamcoaching bij TPC is een krachtig instrument dat in een ‘virtuele’ werkomgeving individuen bij elkaar brengt om vaardigheden, bewustwording en efficiency te ontwikkelen met een betere performance als resultaat.

Wat bieden wij bij TPC Leadership?

Wij geloven niet in de strategie ‘oplossingen voor jouw problemen bedenken’. In plaats daarvan moedigen wij ieder teamlid aan om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezamenlijke doelstellingen van de groep. We bieden tools aan om samen te werken en zelf oplossingen te bedenken.

Onze programma’s voor teamcoaching zijn op maat gemaakt met de volgende vijf stappen als uitgangspunt:

 • Doelstellingen worden samen met de leidinggevende van het team bepaald
 • Met elk teamlid worden een op een-sessies gepland om persoonlijke doelstellingen te bepalen
 • Een ‘kick-off’ wordt georganiseerd waarin het team zijn eigen ontwikkelingsplan opstelt
 • In een reeks workshops in een periode van 6 tot 12 maanden worden nieuwe werkprocessen gedefinieerd en geïmplementeerd
 • De voortgang wordt geëvalueerd en duurzame ontwikkeling gegarandeerd

Additionele een op een-sessies voor de ontwikkeling van teamleiders of individuele teamleden zijn mogelijk.

Je kunt kiezen uit een groot aantal programma’s. Heb je specifieke wensen die hieronder niet genoemd worden? Wij passen het programma graag aan jouw wensen aan.

Teamleiderschap – De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden van de leidinggevende met als doel:

 • Kennis opdoen over hoe teams worden gevormd, hoe ze een eenheid worden en beter kunnen samenwerken
 • Meer vertrouwen, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en effectieve werkrelaties creëren
 • Het ontwikkelen van teamcultuur, -relaties en -resultaten
 • In staat zijn teamdoelstellingen te realiseren

Teamdoelstellingen – Een team helpen duidelijkheid over zijn rol te scheppen en in te laten zien wat je als team kunt bereiken. Dit leidt tot:

 • Afspraken over wat van het team verwacht wordt
 • Duidelijkheid over het gemeenschappelijke doel en uitgangspunten
 • Overeengekomen doelstellingen en prestatiecriteria

Teamstrategie – Het team in staat stellen een actieplan op te stellen waarmee ze hun doelstelling kunnen bereiken. Dit zorgt voor:

 • Een overzicht van de structuur, de rol en doel van het team
 • Een teammodel dat leidt tot succes en helderheid over de acties die daarbij horen
 • Duidelijkheid over het beleid en de processen binnen het team en afspraken over de manier van werken
 • Verbeterde communicatie en efficiëntere meetings

Relaties en dynamiek binnen het team – Individuele teamleden leren wat van hen verwacht wordt, zodat ze op een effectieve manier werken binnen het team. Dit komt ten goede van:

 • Erkenning en gebruik van ieders talenten en vaardigheden
 • Verbeterde relaties binnen het team
 • Verhoogde emotionele intelligentie
 • Meer vertrouwen, begrip en betere conflictoplossing
 • Versterkte motivatie en zelfvertrouwen

Taken en verantwoordelijkheden – Bepalen wat van individuele teamleden verwacht wordt en van het hele team. Dit leidt tot:

 • Duidelijkheid over individuele taken en verantwoordelijkheden
 • Helderheid over uitgesproken en niet uitgesproken verwachtingen
 • Een effectief besluitvormingsproces
 • Verbeterde communicatiestrategieën op gebieden met gedeelde verantwoordelijkheden

Functioneren als een ‘topteam’ in perspectief– Senior leiderschapsteams laten zien wat hun strategische verantwoordelijkheden zijn. Dit zorgt voor:

 • Duidelijkheid over de identiteit en het doel van het senior leiderschapsteam binnen de organisatie
 • Erkenning van hun verantwoordelijkheid als rolmodellen
 • Handvatten om efficiënt in een ‘virtuele’ omgeving te werken

Omgaan met verandering, transitie en onduidelijkheid – Teams in staat stellen te functioneren in een complexe en veranderende omgeving. Dit leidt tot:

 • Inzicht in de impact van verandering en onzekere omstandigheden
 • Manieren om effectief verandering te managen
 • Focus en efficiëntie behouden tijdens het werken in een zeer complexe omgeving
 • Het vermogen de impact van herstructureringen te managen

Veerkracht opbouwen – Een team leren hoe veerkracht op te bouwen in tijden van grote druk. Dit geeft:

 • Inzicht in de belangrijkste oorzaken en symptomen van stress
 • Besef van de impact van stress op creativiteit, effectiviteit en performance
 • Kennis van effectieve methoden om met stress om te gaan en veerkracht te ontwikkelen
 • Handvatten om teams te leiden die onder hoge druk opereren

Contact

Wil je meer weten over wie wij zijn, hoe wij werken en wat we voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.