Relationeel Leiderschap

Vergroot de natuurlijke invloed van uw leiderschap

Betrek, motiveer en beïnvloed door middel van heldere en krachtige gesprekken. Stimuleer verantwoordelijkheid, macht en erkenning van keuzemogelijkheden. Vergroot het vermogen van anderen om het initiatief te nemen en zelf de leiding te pakken. Dit is relationeel  leiderschap.

Ondersteun je leiders in het opbouwen van emotionele intelligentie en leren hoe een positief-psychologische benadering gebruikt kan worden om de sterkten van anderen in te zetten.

We zullen met u samenwerken om een programma te creëren dat geschikt is voor de behoeften van uw organisatie. Als er nog onderwerpen zijn die u graag onder de knie wilt krijgen die niet hieronder vermeld staan, bespreken we ze graag met u om ze mee te nemen in het ontwerp van uw programma.

Onze oplossingen voor relationeel leiderschap

Engaging the organisation

Zorg dat uw organisatie betrokken wordt en blijft

Veel bedrijven meten de betrokkenheid van hun personeel. Wij helpen leiders om dit niet als een kwestie van 'afvinken', maar als  een kracht voor transformatie in te zetten. Samen bespreken we hoe u vat krijgt voor uw organisatie en hoe u een duurzame leiderschapscultuur opbouwt waarin uw teams floreren.

Action Learning

Actieleren

Actieleren ondersteunt een gezamenlijk leerproces vanuit echte business cases, in een veilige en inspirerende omgeving. Het genereert ideeën en koestert een gevoel van ondersteuning om situaties vooruit te helpen, waarbij de werkwijzen worden afgestemd met uw organisatie. Wij leren deelnemers een werkvormen aan om 'moeilijke' onderwerpen in de toekomst te bespreken.

Giving and Receiving Feedback

Een feedbackcultuur opzetten

Bouw voort op uw begrip van hoe verschillende culturen denken en communiceren - en de manier waarop dat het geven en ontvangen van feedback beïnvloedt. Ontwikkel de luistervaardigheden van uw organisatie, zijn omgang met moeilijke boodschappen en het gebruiken van "feed-forwards" om een gezondere organisatiecultuur op te bouwen die klaar is om te groeien.

TPCL-icon-55

Bestuur, beleidsmaatregelen en procedures

Wanneer de mensen op wie de beleidsmaatregelen en procedures vat hebben de verantwoordelijkheid nemen voor het ontwerp en de implementatie ervan, is de kans veel groter dat ze juist mét deze maatregelen en procedures zullen werken, in plaats van ertegen.

Wij helpen uw leiders nauwer samenwerken met mensen, op zoek naar gezamenlijke ideeën en input, om zo hun eigen beleidsmaatregelen en procedures veel beter te laten landen.

Managing Crisis

Leiden door crisis

Een crisis beheren begint al wanneer er nog geen crisis is - wij helpen leiders de vroegtijdige waarschuwingssignalen herkennen die bijna altijd aan een crisis voorafgaan. Leiders zullen het belang van persoonlijk karakter, een bedrijfscultuur, het inzetten van een organisatie-ecosysteem en het leren van voorgaande ervaringen (zoals bijv. de COVID-19-pandemie) leren inzien.

Engaging the organisation

Inclusief leiderschap

Inclusie gaat over gedrag. Iedereen worstelt met vooroordelen die hun overtuigingen en gedragingen beïnvloeden - maar deze kunnen afgezwakt worden. Door inclusief leiderschap, bewustzijnsworkshops of het herontwerpen van belangrijke besluitvormingsprocessen, werken we met u samen om de juiste gedragingen mogelijk te maken.

Relationship Leadership

Relationeel Leiderschap

Verken de manier waarop leiders de kwaliteit van hun interacties beheren en hun impact vergroten door dagelijks verbindingen te leggen. We nodigen leiders uit om praktische vaardigheden te ontwikkelen om een generatieve denkomgeving op te bouwen, en om verschuivingen in mentaliteit teweeg te brengen in hun collega's, wat zorgt voor betere prestaties, betrokkenheid en succes op het werk.

TPCL-icon-24

Leiderschap op basis van sterktes

Leiders die een benadering op basis van sterktes hanteren, besteden aandacht aan wat al goed werkt. Zij waarderen de impact van deze sterktes en verkennen mogelijkheden om deze ook elders in te zetten. Mensen die hun sterktes goed gebruiken hebben drie keer zoveel kans op een goede levenskwaliteit en zijn zes keer zo vaak meer betrokken bij hun werk dan anderen. Gemiddeld zijn zij 7,8% productiever en hun organisaties zijn 8,9% winstgevender.

Emotional Intelligence

Emotionele intelligentie

Zelfbewustzijn, het beheersen van impulsen, vastberadenheid, motivatie, empathie en sociale behendigheid zijn allemaal kenmerken van goed presterende mensen. Deze leiders creëren een organisitatiecultuur waarin zij - en de mensen om hen heen - goed gedijen. Wij verkennen de manier waarop uw leiders hun eigen emotionele intelligentie zien, en hoe anderen hen waarnemen. Samen ontdekken we sterktes, de manier waarop leiders die sterktes kunnen inzetten en de gebieden waar nog verbetering geboekt kan worden.

Communicating for impact

Communiceren om voor impact te zorgen

Wij stellen de volgende vragen: hoe brengt u op dit moment uw boodschap over? Hoe communiceert u op dit moment met uw stakeholders? Wat is uw grootste uitdaging in het overtuigen van uw publiek? We werken vervolgens samen met leiders om te begrijpen hoe verschillende communicatietheorieën toegepast kunnen worden om hun boodschap af te stemmen op hun publiek, wat hun persoonlijke geloofwaardigheid en invloed vergroot. Leiders ontvangen constructieve feedback op hun communicatievermogen, hun ‘presence’ en hun storytelling.

Internal Coach Development

Interne coachontwikkeling

Onze coachtrainingsprogramma's zijn geaccrediteerd met ICF, EMCC en ILM, en zijn ideaal voor leiders, teams en organisaties die zoeken naar een coaching benadering voor leiderschap

Kom meer te weten over onze programma's

Laten we praten

Ons wereldwijde team van partners heeft meer dan 200 jaar ervaring in het werken met individuen, teams en organisaties.

We gaan graag met u in gesprek over uw eigen wensen en doelen en werken een oplossing uit die specifiek is voor uw situatie.

3