In deze blogpost definiëren en bespreken we Team Coaching. Dit artikel gaat hand in hand met een webinar over hetzelfde onderwerp dat u hier kan bekijken.

Net zoals de term ‘coaching’, kan ook ‘team coaching’ verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen. ‘Team building’, ‘team facilitation’ en ‘team training’ zijn ook wijdverspreide termen en dit kan een onduidelijk beeld schetsen van wat Team Coaching echt is en waarvoor het dient.

Een goed zicht krijgen op wat echt wordt verlangd en welk resultaat wordt gezocht is van primordiaal belang. Daarom is de ‘contracting’-fase vaak cruciaal. Het stelt scherp wat wordt vereist en wat kan worden verwacht van de coach, van het team en elk lid ervan en van eventuele andere belanghebbenden. Enkel zo kan het team op een meer open en doeltreffende manier aan de slag.

Bij TPC zien we het zo – en bespreken we dit vooraf met onze klanten:

  • Team building – het team leert betere interpersoonlijke relaties aan te gaan en doeltreffender samenwerken
  • Team training – het team leert nieuwe vaardigheden
  • Team facilitation – teamleden worden ondersteund om eerder afgesproken doelstellingen te behalen binnen een afgesproken duur

‘Team Coaching’ kan worden gezien als een amalgaam van al deze interventies. Toch heeft het een breder en fundamenteler opzet:

‘Het uitdagen van het team om in een bepaalde tijdsspanne hun prestaties, hun doeltreffendheid, hun leren en hun plezier aan te scherpen, en om hun doelen te bereiken ten dienste van de organisatie’

Laat ons even stilstaan bij een aantal kernwoorden in deze definitie:

Prestaties

Team coaching heeft als doel de doeltreffendheid van het team, en bij uitbreiding van de organisatie, te verbeteren. Dit gebeurt door het team klaarheid te verschaffen over de individuele, collectieve, en organisatorische uitdagingen en over de acties die nodig zijn om die uitdagingen het hoofd te bieden. Het is daarom een ‘generatief’ proces dat als doel heeft om nieuwe inzichten te bieden in prestaties, rollen en verantwoordelijkheden.

Uitdagen

We bedoelen hier natuurlijk niet agressieve confrontatie, conflict of oppositie. Doel is om het team gewoon voldoende op scherp te zetten, uit te dagen om hen hun relatie met elkaar, met bepaalde onderwerpen, met anderen…te laten inzien, herkennen en erkennen. Na de erkenning is de volgende uitdaging voor het team om verantwoordelijkheid op te nemen om tot actie over te gaan. Het team heeft en krijgt van de coach de keuze om nieuwe keuzes te maken…

Leren

Dit is van toepassing op de individuen en het team als geheel en dit op een aantal niveaus. Zo is er de integratie van individuele vaardigheden/kennis/expertise met de rest van het team. Zo is er de gewaarwording dat team-resultaten op één of andere manier ten dienste staan van het grotere organisatorische geheel.

Dit kan gepaard gaan met klassieke coaching-resultaten als een verbeterd zelf-inzicht, begrip, verantwoordelijkheidszin, maar ook met een nieuwe team-dynamiek waarin teamleden persoonlijke agenda’s en doelen moeten opzijzetten en zich daar dan loyaal achter (blijven!) scharen.

Plezier

Zoals wellicht u ook al gemerkt hebt, presteren mensen beter wanneer ze ergens plezier in scheppen. Dit mag echter niet worden verward met het oppervlakkige ‘ik heb leuke collega’s’ of ‘we komen goed overeen’. Dat, op zich, is geen betrouwbare indicator van doeltreffendheid. Topteams zijn niet alleen graag samen, ze werken ook graag samen.

Team coaching kan de mogelijkheid scheppen voor individuen en teams om ‘in de flow’ te geraken en om bepaalde ritmes en gebruiken te ontdekken die kunnen leiden tot geweldige resultaten. Op die manier creëert het productief werken in teamverband een inspirerende energie, die maakt dat mensen meer van zichzelf zullen geven.

Wij geloven dat:

De doeltreffendheid van een team o.m wordt aangestuurd door Prestaties, Leren, en Plezier
Ook ‘Zingeving’ erg belangrijk is om teams te aligneren en meer gefocust te laten werken. Waarom bestaat een team, en bij uitbreiding de organisatie waar het deel van uitmaakt?

Het doel van team coaching het installeren van een virtueuze cirkel is, zodat het team voortdurend groeit in zijn capaciteit om topresultaten neer te zetten, door goede gesprekken, een gezond niveau van uitdaging, en ‘live’ leren over echte onderwerpen waar het team nu of in de toekomst mee te maken heeft.

Meer weten over Team Coaching?

Contacteer ons.

Door Chris Sheepshanks, bewerkt door Tom van Dyck

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Services: