We weten allemaal dat organisaties, en bijgevolg hun leiders, moeten omgaan met invloeden allerhande: reorganisaties, (digitale) transformaties, nieuwe paradigma’s van de jongere generaties werknemers, geopolitieke veranderingen, etc. Blijf dan maar eens kalm en doeltreffend.

In dit artikel staan we stil bij de volgens ons drie belangrijste aspecten van verandering:

 • Waarom verandering een prioriteit zou moeten zijn
 • Wat verandering met u doet
 • Wat verandering van u vraagt.

‘Change management’: moet het echt zo hoog op de agenda?

We zijn ze zo beu als pap, al die veranderingstrajecten en -processen. Maar hoe ontkomen we dan aan de nieuwe realiteit van constant verandering? Hoe gaan we om met de realiteit dat er geen stabiliteit meer bestaat? Verandering wordt – door onder meer technologische megatrends – steeds sneller, harder, onverwachter, drastischer – en impactvoller. Ook al geloven we – ‘optimism as a moral duty’? – sterk in de positieve kanten van technologie en hoe het onze menselijke ervaringen kan beïnvloeden, zijn we ons ook bewust dat hoe nieuwe, uitdagende leiderschapskwaliteiten vereist zullen zijn om daarmee om te gaan. Het ‘VUCA’-model vat het mooi samen en bestaat uit 4 ‘krachten’:

 • ‘Volatility’: de snelheid van de veranderingen van de context waarbinnen we actief zijn
 • ‘Uncertainty’: de hypothetische aard van het werk dat we doen, gezien de snel veranderende context
 • ‘Complexity’: de verwevenheid, gelaagdheid en onderlinge afhankelijkheden die onze beslissingen op elkaar kunnen hebben
 • ‘Ambiguity’: het gebrek aan met zekerheid juiste informatie, of de tegenstrijdigheden tussen verschillende bronnen

Herkenbaar? En hoe gaat U daarmee om? Welke vaardigheden laat u los op die VUCA-wereld? Het gaat dus meer om ‘changing your management’ dan ‘managing change’. Daarom vinden wij dat verandering (of het ermee omgaan) aandacht verdient.

Wat doet verandering met u?

Een open deur: u hebt ongetwijfeld al verandering meegemaakt met de nodige moeilijkheden die ermee gepaard gaan. In de context van veranderingstrajecten in grote bedrijven bijvoorbeeld zijn de volgende problemen legio: gebrek aan informatie, de asymmetrie aan kennis, de inconsistentie of ongelukkige timing van communicatie, veranderings-moeheid, weerstand, etc.

Wanneer u voor verandering verantwoordelijk bent, werd u wellicht zelf ook al geconfronteerd met de daarmee gepaard gaande onzekerheid, bij anderen en misschien uzelf. Wat we weten uit de psychodynamica is dat dit leidt tot de menselijke reflex om onze natuurlijke voorkeuren op een meer extreme vorm te gaan uiten. De praatgrage collega gaat nog wat meer praten, de stille wordt nog stiller. De topper van het team loopt nog verder uit op de rest, anderen kunnen misschien niet meer mee. Verandering maakt alles wat u voelt, denkt, en doet, nog afgetekender. De verschillen worden groter en dit heeft een impact op hoe mensen samenwerken.

Wat u kan doen is heel bewust omgaan met die verschillende voorkeuren. U kan in ambiguë situaties duidelijkere beslissingen nemen. U kan bewuster omgaan met informatie-assymetrie. Er zijn m.a.w. een hele reeks dingen die u op een meer natuurlijke wijze kan doen.

Welke vaardigheden zijn nuttig in het omgaan met verandering?

Bent u nog mee? Overtuigd van de idee dat u uw voordeel kan halen door op een bewustere manier om te gaan met verandering? Dan is het nuttig om even stil te staan bij welke vaardigheden in de toekomst aan belang zullen winnen. Om verder te bouwen op het VUCA-model:

 • Volatility = betrouwbaarheid. Zeg wat u doet, doe wat u zegt. ‘Walk the talk’.
 • Uncertainty = vertrouwen. Luister naar uw mensen, hou ze geboeid, toon ook vertrouwen door net meer te delegeren.
 • Complexity = duidelijkheid. Maak informatie eenvoudig en bondig, wees direct en transparant, deel wat u kan delen.
 • Ambiguity = richting. Plant een vlag, geef visie (meer focus op waarom en hoe dan op wat – Simon Sinek ‘Start with Why’…), en verdeel taken op een duidelijke manier.

Wees even eerlijk – op een schaal van 1-10, hoe zou u uzelf scoren op elk van die vaardigheden? En DOET u het ook?

Hoe dan ook – deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd en u kan erop trainen om er nieuwe gewoontes van te maken. Ze helpen u om gefocust te blijven tijdens al die veranderingen.

Hoe goed bent u, uw team, uw organisatie uitgerust om deze vaardigheden aan te wenden in tijden van verandering en om zo nieuwe opportuniteiten aan te boren? Als u interesse hebt om te weten hoe wij u, uw team, of uw organisatie zouden kunnen bijstaan, aarzel niet om ons te contacteren.

Door Crista Henggeler, vertaald en bewerkt door Tom van Dyck

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.