Heel kort en heel eenvoudig: leiderschapsontwikkeling strategisch bekeken.

Hoe kan je het succes van leiderschapsontwikkeling in een organisatie evalueren?

Wij bekijken het strategisch:

  • In welke mate is het topmanagement volledig eensgezind en geven ze zelf het goede voorbeeld op vlak van leiderschap, zodat de hele organisatie succesvol kan zijn in het huidige klimaat?
  • In welke mate dragen topmanagers de visie voldoende uit, zodat de rest van de organisatie kan omgaan met verandering en ze omzetten in realiteit?
  • In welke mate inspireren leidinggevenden hun teams voldoende om prestaties neer te zetten die aansluiten bij het doel van de organisatie?
  • In welke mate vertrouwen alle belanghebbenden (stakeholders) erop dat de leiders ten dienste staan van hen en dat die authentiek uitdrukken waar het merk voor staat?

We gebruiken daarvoor een kader met 4 “pijlers” voor een solide ontwikkeling van het leiderschap:

1. Persoonlijk leiderschap

Deze pijler berust op emotionele intelligentie en zelfbeheer. Hoe werk ik zelf? Hoe organiseer ik mijn eigen werk, maar ook: hoe ga ik om met mijn collega’s, mijn baas? Hoe blijf ik mezelf en haal ik het beste uit mezelf in vaak drukke en stressvolle omstandigheden?

2. Relationeel leiderschap

Hoe leid, inspireer en engageer ik anderen? Hoe zet ik de bakens uit, geef richting en zet ik aan tot resultaten?

3. Team leiderschap

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn team uitstekende prestaties neerzet, hoe optimaliseren we de manier van samenwerken, besluitname en hoe blijven we creatief?

4. Organisationeel leiderschap

Hoe maak ik een verschil voorbij mijn directe team? Hoe laat ik een visie doordringen doorheen een organisatie? Hoe zorg ik voor nieuwe paradigma’s, hoe bereik ik een systemische impact, hoe zorg ik voor culturele transformatie?

Door deze vragen te beantwoorden stel je de organisatie in staat om leiderschap op een meer strategische manier te bekijken.
Wilt u dit soort gesprek aangaan over uw organisatie? Neem gerust contact op.

Door Sharon Leckie, bewerkt en vertaald door Tom van Dyck
Maart 2017

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.