Bedrijven stoppen ongelofelijk veel tijd en geld in hun leidinggevenden, en zo hoort het ook. Toch is het belangrijk op de juiste manier te investeren, om te voorkomen dat je kostbare tijd en geld verspilt en je leidinggevenden zich helemaal niet ontwikkelen.

Honderden miljoenen aan euro’s worden er jaarlijks uitgegeven aan leiderschapsontwikkeling. Volgens een onderzoek uitgevoerd door CMI en Penna besteden bedrijven jaarlijks al snel zo’n 1600 euro per manager. Dit bedrag omzetten in meetbare resultaten zou wel een prioriteit moeten zijn, nietwaar?

Wij presenteren je in dit blog vijf manieren om je leiders te ontwikkelen die volgens ons zeker resultaten opleveren.

  1. Richt ontwikkeling op identiteit in plaats van gedrag

Als leidinggevenden het gevoel hebben dat ze sterk over moeten komen, alles moeten weten en dominantie uit moeten stralen om succesvol te zijn, dan zullen ze zich daarnaar gedragen. Teveel leiderschapstrainingen richten zich op het aanleren van deze algemene principes. In plaats daarvan zouden leidinggevenden in trainingen kunnen leren hoe ze een eerlijke zelfreflectie doen die tot resultaten leidt.

‘Managers zijn geneigd risico’s te vermijden: ze richten zich op de kosten van investeringen in slechte ideeën in plaats van op de voordelen die het uitproberen van goede ideeën oplevert.’ – Adam Grant, organisatiepsycholoog, Originals

Als je de psychologische effecten van zulk gedrag niet aanpakt, dan levert een trainingssessie die zich richt op die algemene principes weinig tot geen resultaat op voor je leidinggevenden. Verbinding door een gemeenschappelijk gevoel van zingeving wordt ondermijnd door de deadlines van de komende week. Als je blijvende verandering wilt bewerkstelligen, moeten nutteloze gedachten en gevoelens aangepakt worden. Dat kan alleen bereikt worden wanneer leidinggevenden in staat zijn om hun eigen mindset te begrijpen en wanneer ze het gereedschap krijgen deze te upgraden.

  1. Voel je op je gemak met het ongemakkelijke

In hoeverre zijn de leden van jouw leiderschapsteam eerlijk naar elkaar toe zonder dat ze zich er ongemakkelijk bij voelen? We zijn allemaal geneigd om niet alles te vertellen, vooral niet tegen onze leidinggevenden. De meesten van ons denken dat het beter is om te zeggen ‘Alles is goed’ in plaats van ‘Ik zit met een probleem’.

Als in jouw omgeving vooral het ‘Alles is goed’-credo luidt, dan is de kans groot dat mensen niet snel zullen zeggen wat hen bezig of misschien wel wakker houdt. Dezelfde instelling zie je dan terug tijdens leiderschapstrainingen. Als we bang zijn om kwesties te bevragen waar we ons ongemakkelijk bij voelen, dan is het onmogelijk om samen op een impactvolle manier vooruitgang te boeken.

‘Gebrek aan openhartigheid leidt, wanneer er niets mee gedaan wordt, uiteindelijk tot disfunctionele omgevingen.’ –  Ed Catmull, President van Disney en Pixar Animation, Creativity Inc.

  1. Erken en beloon

Wat motiveert jouw leiders om te veranderen? Als de insteek van je leiderschapstraining innovatie is, maar wanneer je verbaal en structureel altijd degene beloont die ogenschijnlijk nooit een fout maakt, dan is er iets niet goed. Wanneer managers aangemoedigd worden hun leidinggevenden feedback te geven en beloond worden met een betere werkrelatie wanneer ze het met hun meerdere eens zijn, dan zal er niet snel iets veranderen.

  1. Falen mag

Is er ruimte om het bij het verkeerde eind te hebben? Om nieuwe ideeën uit te proberen en fouten te maken? Als dat niet zo is, dan zal er nooit echt geleerd worden. In ieder geval niet op de manier zoals je zou willen. Je leiders kunnen tijdens een training een theorie gepresenteerd krijgen die ze in de dagelijkse praktijk op een andere manier leren, omdat er iets anders van hen verwacht wordt. (‘Ik mag niet falen’, ‘Het is beter om op safe te spelen dan iets nieuws uit te proberen’, of ‘Ik moet micromanagen zodat iedereen ziet dat ik alles onder controle heb’.)

Geen enkele leider wil iets nieuws proberen wanneer dit consequenties heeft voor zijn of haar baan. Voor een leider is het onmogelijk om zich te ontwikkelen als fouten maken geen optie is.

Zoals Dean Kamen, de beruchte uitvinder van de Segway ooit zei, ‘Je moet eerst een heleboel kikkers kussen vooraleer je je prins vindt.’

  1. Richt je op de context

Soms lijkt het alsof een leiderschapstraining ver van de dagelijkse praktijk afstaat. Maar als je structureel verandering aan wilt brengen, dan kan een training een motivatie zijn voor leiders om onderdeel van die verandering te zijn.

Wanneer jouw leiders verbinding voelen met de veranderingen die jouw bedrijf doorgaat, dan zullen ze geïnspireerd raken om hun eigen mindset aan te passen. Veranderingen op persoonlijk niveau hebben een grotere betekenis wanneer het hele bedrijf iets nieuws probeert te bereiken.

Wil je meer weten over de juiste leiderschapstrainingen? Neem hier contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.