Interview met Frouke Horstmann, Managing Partner TPC Leadership Nederland

Hoe gelukkig zijn jouw werknemers met hun werk en de cultuur in jouw organisatie? Deze vraag lijkt op het eerste gezicht misschien lastig te beantwoorden. Het tegendeel is waar. Frouke Horstmann legt in dit blog uit hoe je cultuur kunt meten en waarom dat belangrijk is. Volgens Frouke haal je met de juiste cultuur het beste uit je mensen inclusief je organisatie en is het daarom een van de belangrijkste succesfactoren van je bedrijf. 

Cultuur als begrip
Cultuur – wat is dat eigenlijk? Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur met eigen waarden. Zo is voor een startup die aan het pionieren is een andere set waarden belangrijk dan voor een gevestigd bedrijf. Daarnaast bepaalt de focus van een organisatie voor een belangrijk deel de cultuur. Is vooral verkoop belangrijk of draait het puur om marketing? Zijn deadlines de prioriteit of zijn deze van ondergeschikt belang? Hoe hiërarchisch is het bedrijf?

Cultuur gaat niet alleen om zakelijke prioriteiten. Hoe we met elkaar omgaan, of er onderling vertrouwen en respect heerst en hoeveel ruimte je als werknemer krijgt, zijn belangrijke onderdelen van cultuur. Cultuur is wat we met z’n allen belangrijk vinden, van elkaar verwachten en welk gedrag we accepteren in een in team of organisatie, aldus Frouke.

Cultuur en prestaties
Dat er een verband bestaat tussen gelukkige werknemers en de prestaties van een bedrijf weten we uit diverse onderzoeken. Zo zijn bijvoorbeeld mensen in een organisatie waar een angstcultuur heerst grotendeels bezig met verantwoording afleggen in plaats van meedenken in oplossingen of over vernieuwingen.

Frouke noemt het voorbeeld van de finance manager die uit angst voor moeilijke vragen van zijn leidinggevende de druk verlegt naar zijn mensen. Voor elke meeting vraagt hij zijn team de cijfers tot in het diepste detail uit te zoeken, zodat hij Excel-sheets kan presenteren waar geen speld tussen te krijgen is. Maar waarom zou je in een meeting niet durven zeggen: ‘Ik weet het niet, maar ik ga het uitzoeken?’ Het gevolg van zo’n angstcultuur is in veel gevallen een verlamd en misschien wel overwerkt team.

Wanneer cultuur veranderen?
Een organisatie die goed presteert en waar iedereen tevreden en gelukkig is, kan prima zo doorgaan. Maar een bedrijf waar het ziekteverzuim en het personeelsverloop hoog is, waar de resultaten achterblijven en de onderlinge verhoudingen te wensen over laten, doet er goed aan zijn cultuur eens goed onder de loep te nemen.

Frouke heeft al vele organisaties begeleid in een cultuurverandering. “Die was bijvoorbeeld nodig omdat er te veel top-down werd gemanaged of omdat het bedrijf te risicomijdend opereerde, terwijl er juist behoefte was aan een ondernemende en innovatieve aanpak om succesvol te blijven. Soms is er ook een cultuurverandering nodig wanneer een startup zich ontwikkelt tot een stabiele organisatie. De creatieve en ondernemende oprichter is niet altijd geschikt om de volgende fase te leiden en een cultuurverandering is wenselijk. Er zijn diverse redenen om te werken aan een andere cultuur om als organisatie succesvol te blijven.”

Hoe verander je cultuur?
Frouke heeft met TPC Leadership een duidelijke en bewezen aanpak om een cultuurverandering te begeleiden. “Het begint ermee dat cultuur meetbaar is. Aan de hand van een cultuurassessment door alle geledingen van de organisatie stellen we een dashboard op. Daarin geven we met harde cijfers de huidige situatie aan en waar de organisatie naartoe wil. Vragen als ‘Hoe karakteriseer je de huidige cultuur, wat vind je belangrijk en welke waarden zijn er volgens jou nodig om het bedrijf op koers te houden of brengen?’ komen aan bod. Wanneer we vervolgens aan de slag gaan in de organisatie, is er een grote rol weggelegd voor het leiderschapsteam. 

Als top van een bedrijf moet je laten zien dat ook jij je gedrag tegen het licht houdt en mee verandert. Is bijvoorbeeld transparantie een belangrijke waarde? Laat als leidinggevende dan ook alle cijfers zien en geef er daadwerkelijk openheid over. Wil je als top innovatiever gedrag zien? Geef je management de ruimte om creatief te zijn. Een keer een vraag niet kunnen beantwoorden tijdens een meeting, moet geen probleem zijn.”

Trotse werknemers
Volgens Frouke zorgt een cultuur waarin de ontwikkeling van mensen voorop staat ervoor dat werknemers vanuit een intrinsieke motivatie werken. “Het ziekteverzuim is lager en het personeelsverloop is minder wanneer mensen zich gehoord en gewaardeerd voelen. Daarnaast is het ook belangrijk dat tijdens het recruitmentproces kandidaten een duidelijk beeld krijgen van de heersende cultuur en wat van hen daarin verwacht wordt om teleurstellingen en voortijdig vertrek te voorkomen. Ziektekosten en recruitmentkosten houd je zo beduidend lager. Uiteindelijk wil elke CEO of leiderschapsteam toch dat hun werknemers loyaal en trots zijn op hun organisatie en dat ze dat op feestjes uitdragen.”

Cultuur op de agenda krijgen?
Wil je weten of jouw organisatie of bedrijf baat heeft bij een cultuurverandering of wil je weten wat wij hierin kunnen betekenen? Neem gerust contact op met TPC Leadership. Wij zijn beschikbaar voor cultuurassessments en de complete begeleiding van een veranderingstraject. 

In Frouke’s volgende blog lees je meer over het onderwerp ‘Hoe meet je cultuur?’

Frouke Horstmann is managing partner van TPC Leadership Netherlands. TPC Leadership is een adviesbureau voor leiderschapsontwikkeling en coaching dat wereldwijd opereert binnen veel grote organisaties. Frouke heeft een uitgebreide achtergrond in Leiderschapsontwikkeling en Human Resources op executive niveau bij internationale bedrijven en leiderschapsadvies.