Vraag jij je wel eens af wanneer je voor het laatst energie van je werk kreeg? Daarmee bedoel ik niet de energie die je haalt uit de beoordeling door anderen. Het gaat mij om het werk zelf en of je het uitdagend en interessant vindt.

Misschien brandt het vuurtje bij jou al een tijdje minder fel. Als dat zo is, dan is de kans groot dat veel zaken voorspelbaar en bekend voor je zijn geworden. Dat wil niet zeggen dat je in de toekomst kunt kijken, maar wel dat je afhankelijk bent van een bepaalde manier van doen waarmee je anderen (en jezelf) voorhoudt dat je alles onder controle hebt.

‘Overgang en onzekerheid horen bij elke carrièrepad.’ Sarah Levitt, Magnificent Leadership

Onzekerheid uit de weg gaan, kost veel energie en zorgt bij zelfs de meest gedreven leiders tot uitputting. Niet in de laatste plaats omdat het een onmogelijke opgave is. De vraag is daarom niet: Hoe blijven we bepaalde situaties voor? Maar wel: Hoe reageren we wanneer we beseffen dat we het lot niet in eigen handen hebben?

Onbekende mogelijkheden

Met het onzekere komt het onbekende, maar in veel gevallen biedt onzekerheid ook mogelijkheden. Hoe jij in vergelijking met de markt tegen zaken aankijkt, hoe je anticipeert, reageert en presteert tijdens onzekere periodes bepaalt of je eindigt als Netflix of Blockbuster.’ –  Gary S. Lynch, The Uncertainty Advantage

Als we erkennen dat het onbekende onvermijdelijk is, dan is het gemakkelijker om het met een hele andere houding te omarmen. Wanneer we niet meer afhankelijk zijn van de illusie dat we overal controle over moeten hebben, dan kunnen we bewust in het veranderingsmoment zijn en dit in ons voordeel vormgeven. Het alternatief is dat je in een situatie belandt waarin je irrelevant wordt.

‘In plaats van te streven naar unieke prestaties, leidt ons intense verlangen om te slagen ertoe dat we streven naar gegarandeerd succes.’- Adam Grant, Originals

Het onzekere omarmen is niet alleen een principe voor de startupmarkt. Het is een manier om een hele organisatie draaiende te houden. Wanneer we originaliteit belonen ten faveure van het behalen van targets, zullen werknemers geïnspireerd en optimistisch blijven – de belangrijkste ingrediënten voor creativiteit en productiviteit. Met een model dat topdown zegt ‘Het is oké om fouten te maken’, kan elk teamlid een avonturier worden en nieuwe mogelijkheden spotten die we anders over het hoofd zouden zien 

Het creatieve van het onbekende

Wist je dat je ’s nachts meer ziet dan overdag? Het daglicht zorgt ervoor dat we alles wat dichtbij ons is als blikveld hebben. Wanneer het donker is, zien we een ruimte die veel groter is dan ons eigen, geïsoleerde bestaan. Eenzelfde soort principe geldt ook voor leiderschap. Zolang alles zich binnen onze focus bevindt, zullen we niet zo snel verder dan onszelf kijken. We zijn minder kritisch over ons eigen denken en gaan ervan uit dat onze manier de enige juiste is.

Wanneer we het onbekende omarmen, dwingen we onszelf kritisch te kijken naar onze bestaande gedragsmodellen en de onderliggende overtuigingen waaruit deze voortgekomen zijn. Als we naar onszelf kijken en onze aannames over controle en succes uit elkaar halen, dan krijgen we ruimte om op nieuwe manieren te denken die we niet eerder kenden. Het betekent dat we onze blinde vlekken tonen en dat we onderdelen van ons bedrijf die niet functioneren, gezond kunnen maken. Als we geen moeilijke vragen stellen, groeien we niet voorbij onze onderliggende angsten. En als we het onbekende niet omarmen, hebben we ook geen reden om deze angsten aan te pakken.

‘Echt heldhaftig leiderschap betekent de moed hebben om de realiteit onder ogen te zien – en de mensen om je heen te helpen de realiteit onder ogen te zien.’ – Ron Heifetz, oprichter van het Centre for Public Leadership 

De zekerheid van onzekerheid

‘Als ik zekerheid wil hebben, dat wil zeggen, beschermd wil zijn tegen de stroom van het leven, wil ik afgezonderd zijn van het leven. Toch is het juist dit gevoel van afzondering waardoor ik me onzeker voel.’- Ron Heifetz

Onzekerheid zien als de vijand houdt onze groei tegen. We kunnen promotie krijgen vanwege ons vermogen om te behagen, maar ons vermogen om te leiden blijft achter. Maar wat als? Wat als we nog maar aan het begin staan en onze creativiteit, moed, potentie nog moeten ontdekken – en die van ons team? Wat als we disfunctionele gedachten blootleggen die ons jarenlang tegenhielden en we nu een stap verder gaan? Wat als onzekerheid de mogelijkheid is waar we op gewacht hebben?

‘Er is geen onzekerheid, alleen avontuur’ – Robert Assagioli

Wil je meer weten over het omarmen van onzekerheid en de positieve impact daarvan? Neem contact met ons op voor meer informatie hoe wij kunnen helpen.