In de literatuur over positieve psychologie is veel bewijs te vinden dat het goed werkt als je de aandacht vestigt op de dingen die goed gaan. Het zorgt voor positieve veranderingen en inzichten in mensen.

Maar, positiever coachen is niet zo eenvoudig. Het gaat er niet om dat je aardig doet of simpelweg “positief denkt”. Mensen hebben de neiging op een negatieve manier naar de wereld te kijken en naar wat fout gaat. Dat geldt voor coachees en voor onszelf. Van een coach wordt focus en discipline gevraagd hiermee om te gaan. Dat kunnen we doen door als coach ons gedrag en onze houding aan te passen voor een positievere coachingsomgeving.

Hieronder vind je 10 nuttige tips:

1. Bedenk dat jouw mindset als coach van grote invloed is

Jouw instelling tijdens een coachingsessie is heel belangrijk. Als jij een positieve mindset aanneemt, zal jouw aanpak als coach vanzelf uitgaan van sterktes en waardering. Het is heel zinvol om je actief te richten op de instelling die je uit wilt dragen voor je met de coachingsessies begint en dit vast te houden tijdens de sessies.

2. Begin het gesprek met wat er goed is gegaan sinds de laatste sessie

Als je een gesprek op een positieve manier begint, zal dat de rest van het gesprek beïnvloeden. Vergeet niet dat de meeste mensen zich van nature richten op wat niet goed gaat en als coach kun je de coachee helpen zich juist meer te richten op wat wel goed gaat. Vraag aan het begin van het gesprek naar de highlights, successen, inzichten en leermomenten in plaats van simpelweg vragen “Hoe ging het de afgelopen tijd?” of “Wat is er allemaal gebeurd?”. Dit geeft een positief gevoel waardoor de coachee de antwoorden op de vragen op een positievere manier zal benaderen.

3. Vier successen

Het is belangrijk een win of vooruitgang te vieren, hoe klein of onbelangrijk deze ook lijkt. Mensen hebben vaak hulp of aanmoediging nodig zodat ze zien dat ze op de goede weg zijn, vooral wanneer ze in een moeilijke of uitdagende situatie zitten. Goed letten op de signalen van succes of vooruitgang en dit vieren kan een positieve aanpak helpen.

4. Moedig reflectie aan op wat goed gaat

Een van de basisprincipes van de positieve benadering is dat er altijd wel iets is dat werkt. Het is nuttig om de coachee dit in te laten zien wanneer hij of zij in een moeilijke of uitdagende situatie zit, zeker in de realityfase van het coachingsproces. Je kunt vragen stellen die reflectie aanmoedigen, zoals wat gaat goed en wat gaat op dit moment zoals het zou moeten. Hiermee stuur je de coachingsgesprekken in een positieve richting wat weer een positief effect op de coachee en zijn of haar vindingrijkheid kan hebben.

5. Kijk naar de toekomst en de positieve dingen die deze met zich meebrengt

Een positieve benadering als coach kun je inbrengen door de coachee erop te wijzen dat het belangrijk is om je vooral op de toekomst te richten. Mensen willen gecoacht worden omdat ze graag verbetering op een bepaald gebied zien – en coaching helpt mensen om doelen te stellen die te maken hebben met die gewenste verbetering. Dat betekent een positievere toekomst ten opzichte van de huidige situatie. Het is zinvol om regelmatig naar het gevoel van een positieve toekomst te verwijzen en ermee bezig te zijn tijdens je coachingsgesprekken. Het resultaat is een positief gevoel over de sessies, waarom coaching nodig is en meer betrokkenheid bij het proces.

6. Geef aandacht aan positieve emoties die horen bij het bereiken van een doel

Waarom willen mensen naar een doel of resultaat toe werken? Wat het doel ook is, iedereen denkt zich beter te voelen als je naar een gewenst resultaat toe werkt. Het is bekend dat iemand die zich goed voelt positiever vooruit kijkt en kan denken. Door je met je coachees te richten op hoe ze zich voelen als een doel bereikt is, kun je hen helpen om toegang te krijgen tot de bronnen die positieve emoties opwekken.

7. Daag coachees uit moeilijke situaties ook vanuit een positief gezichtspunt te bekijken

Een belangrijk onderdeel van goed coachen is de juiste uitdaging bieden. En positiever zijn betekent niet minder uitdaging. We kunnen overtuigingen, aannames, vastgeroeste manieren om tegen de werkelijkheid aan te kijken, taal, gedrag, etc., uitdagen. Daarmee kun je een coachee er bewust van maken dat er andere manieren zijn om naar situaties te kijken en dat er dus ook een andere manier is om stappen vooruit te maken. Vooral wanneer een coachee vastzit in een moeilijke situatie kun je hem of haar uitdagen een positievere kijk aan te nemen, bijvoorbeeld door te vragen “Welke mogelijke positieve resultaten zijn er?” of “Hoe is de situatie over 5 jaar?” of “Ziet iedereen de situatie op dezelfde manier?”

8. Gebruik humor wanneer het kan

Humor tijdens een coachingsessie is toegestaan en wordt vaak erg gewaardeerd! Je moet het natuurlijk gepast gebruiken, maar een gesprek wordt er luchtiger en plezieriger van en dat heeft veel voordelen. Moeilijke onderwerpen kunnen gemakkelijker besproken worden en worden meer in perspectief gezien. Met humor komen positieve gevoelens vrij en dat helpt mensen om creatief te denken.

9. Kijk altijd positief naar jezelf als coach

Als je jouw coaching positiever wil aanpakken, helpt het als je jezelf ook positiever ziet. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar veel coaches kijken kritisch naar zichzelf en hun coachingsvaardigheden. Ik heb ontdekt dat dit te maken heeft met de vraag of de coachee iets aan de sessies heeft en niet met het gedrag of de vaardigheden van de coach. Je kunt aan een positievere identiteit werken door na te denken over je rol als coach en de verantwoordelijkheid die je geeft aan de coachee door oplossingen van hem of haar te vragen. Als je je richt op basisvaardigheden waar je als coach de controle over hebt zoals goed luisteren, vragen stellen die bewustzijn creëren, op de juiste manier uitdagingen bieden en verantwoordelijkheid vragen, dan kun je je richten op de waarde die je als coach hebt. Als je jezelf positief ziet en je als coach zo opstelt, dan is de kans groot dat je een positieve coachingsomgeving creëert.

10. Geloof in de vindingrijkheid van de coachees

Dit is een belangrijk onderdeel van een positievere coachingsaanpak. In de praktijk is het minder gemakkelijk dan het in theorie lijkt. Het vraagt om veel discipline om alle mogelijkheden uit een coachee te halen, ook als deze de mogelijkheden zelf niet ziet. Ik noem dit altijd de vaardigheid van de coach om een “bifocale visie” te hebben. Dat betekent dat je als coach het gedrag van de coachee erkent en accepteert en tegelijkertijd ook gelooft in de mogelijkheden van de persoon. Stel jezelf de volgende vragen: “Geloof ik echt in de potentie van mijn coachee om zijn of haar doel te bereiken?”; “Geloof ik echt dat ze zelf oplossingen kunnen bedenken”? Hoe jij over je coachee denkt heeft een enorme impact en soms moet jij degene zijn die in de coachee gelooft voordat hij of zij dat zelf kan. Als jij hun mogelijkheden ziet dan kan de coachee zich er zelf ook van overtuigen en wordt het gemakkelijker zelf oplossingen te bedenken.